ข่าว

"TCAS66" ทปอ. แจงแล้ว ดราม่า ข้อสอบ TGAT ถกสนั่นโซเชียล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"TCAS66" ทปอ. แจงแล้ว ปมดราม่า ข้อสอบ "TGAT" อาหารที่สร้าง ก๊าซเรือนกระจก ชี้ เจตนา เป็นการปรับการสอบรูปแบบใหม่

จากกรณีเกิดประเด็นดราม่า การสอบ TCAS66 จนกลายเป็นประเด็นไวรัลบนสื่อออนไลน์ จน #dek66 ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ เกี่ยวกับข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) ในข้อคำถาม เกี่ยวกับการเลือกเมนูอาหารที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยที่สุด ทำให้มีการถกเถียงกันสนั่นโลกโซเชียล

 

ล่าสุด (11 ธ.ค.2565) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกประกาศชี้แจงประเด็นที่สื่อสังคมให้ความสนใจข้อสอบ TGAT พร้อมอธิบายเจตนาของการปรับการสอบรูปแบบใหม่ โดยระบุว่า ตามที่มีประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) นั้น

คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS รู้สึกยินดีที่ข้อคำถามดังกล่าวกระตุ้นให้มีการถกเถียง และทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบ ของการเลือกรับประทานอาหาร ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างก๊าซเรือนกระจก ตามหลักของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อ 13-Climate Action ของสหประชาชาติ (SDG: Sustainable Development Goals) เพราะนอกจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ประหยัดพลังงาน การเดินทางโดยรถสาธารณะ การเลือกทานอาหารจากแหล่งในท้องถิ่น และการบริโภคอย่างพอเหมาะแล้ว การเลือกชนิดอาหารที่รับประทาน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน

 

ข้อสอบดังกล่าวได้พัฒนาบนฐานความรู้ของการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสังคม (Civic Engagement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Work force Competency) ในส่วนที่ 3 ของวิชา TGAT ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่จัดสอบในปีนี้เป็นครั้งแรก

 

ข้อสอบ TGAT

ความมุ่งหวังประการหนึ่งของการพัฒนาระบบการสอบรูปแบบใหม่ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ไทย คือการกระตุ้นให้ผู้เข้าสอบได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะอนาคตและทัศนคติที่ดี โดยกำหนดให้เป็นส่วนใหม่ของการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) เช่น การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ การคิดเชิงวิพากษ์และการใช้เหตุผล การบริหารจัดการอารมณ์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม และการเป็นผลเมืองที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของสังคม

 

และหวังว่าการจัดศึกษาในอนาคตและการพัฒนาตนเองของผู้เรียนจะเป็นไปในทิศทางดังกล่าวควบคู่ไปกับการเรียนรู้และประยุกต์เนื้อหาเชิงวิชาการตามหลักสูตรไปพร้อมกัน

ทปอ.แจงดราม่าข้อสอบ TCAS66

 

ทั้งนี้ นอกจากข้อสอบหัวข้อดังกล่าวที่กลายเป็นประเด็นดราม่าแล้ว บนโลกออนไลน์ ยังมีการพูดถึงการออกข้อสอบที่ยากเกินไป และเวลาในการสอบไม่สอดคล้องกันด้วย

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ