ข่าว

เคาะเปลี่ยนชื่อ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" รับมือสถานการณ์โลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บอร์ดสิ่งแวดล้อม เคาะเปลี่ยนชื่อ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" รับมือสถานการณ์โลก

(7 ธ.ค.2565) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

 

โดยนายวราวุธ ได้ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน โดยกระทรวงทรัพย์ฯ ได้ขอเปลี่ยนชื่อ "กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสม

 

วราวุธ ศิลปอาชา

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 4 ให้สำนักงานกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ,การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ศักยภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น

 

และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฯ จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ต่อไป

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร กำชับให้คณะกรรมการฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้กรอบของ UN ที่ผ่านมาด้วยดี โดยเฉพาะการนำเสนอถ้อยแถลง ที่ได้สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของไทยอย่างโดดเด่น ต่อนานาประเทศ บนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) เป็นการรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-18 พ.ย.2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ 

 

ประชุมสิ่งแวดล้อม

 

โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศ ซึ่งประเทศไทย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ