ข่าว

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ ในหลวง ร.9 และศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พร้อมทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่โครงการศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" พร้อมเปิดบริการ 9 ม.ค.2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้ทรงก่อตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

 

พร้อมทำบุญขึ้นอาคารแห่งใหม่โครงการศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "สมเด็จพระภัทรมหาราช" พระราชสมัญญานามในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะย้ายสถานที่เข้าไปเตรียมเปิดให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ในวันที่ 9 มกราคม 2566 นี้ รวมทั้งการย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปยังอาคารแห่งใหม่ในปี 2566 นี้ด้วย

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

 

ศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระดำริให้พัฒนาต่อยอดขยายบริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค นอกเหนือจากโรคมะเร็ง เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับชนชั้นกลางจนถึงผู้ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยในทุกถิ่นฐานมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์"

 

โครงการศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์”ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เขตหลักสี่ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 265,263 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยาย ขนาด 400 เตียง สูง 12 ชั้น เป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ยกระดับการรักษาผู้ป่วยด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สูง 12 ชั้น มีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารหอพักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สูง 18 ชั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและศูนย์การเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

 

ภายในพื้นที่โครงการศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” ยังกำหนดให้มีสถานที่ประดิษฐานของหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระนามและแสดงความระลึกถึงพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ อีกทั้ง เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา บุคลากรของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และประชาชนทั่วไปสืบไป

 

ศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ พร้อมเปิด 9 ม.ค.2566

 

การออกแบบและก่อสร้างอาคารในโครงการศูนย์การแพทย์ "ภัทรมหาราชานุสรณ์" ยังให้ความสำคัญกับการจัดสร้างอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การรับรอง LEED เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพมนุษย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การออกแบบที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุปลอดสารพิษเพื่อลดมลพิษทางอากาศและสารที่อาจทำให้ก่อโรคในร่างกาย ระบบจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้ใช้อาคาร ผู้ป่วย นักศึกษา และบุคลากร มีที่จอดรถประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งเสริมการเลือกใช้รถประหยัดเชื้อเพลิงหรือพลังงานทางเลือก เป็นต้น

 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด