ข่าว

เปิดบริการตรวจปริมาณ "กัญชา" ในพลาสมา และ ปัสสาวะ ช่วยหมอจ่ายยากัญชาเหมาะสม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริการตรวจปริมาณ "กัญชา" ในพลาสมาและปัสสาวะ ราคา 1,400 บาท/ตัวอย่าง ใช้เวลา 1-3 วันทำการ ช่วยแพทย์สั่งจ่ายยา กัญชา ในปริมาณที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการตรวจ ปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ โดยเป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและเมตาบอไลต์ของ "กัญชา" ในพลาสมา ได้แก่ THC, 11-OH-THC และ CBD โดยใช้เครื่องมือชั้นสูงด้วยเทคนิค LC-MS, GC-MS และ GC-MS/MS ซึ่งเป็นวิธีที่มีความละเอียดในการหาปริมาณของ "กัญชา" ในพลาสมา

 

 

มีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 1,400 บาทต่อตัวอย่าง ระยะเวลาในการตรวจ 1-3 วันทำการ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสามารถส่งตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ทั่วประเทศ

 

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยสารออกฤทธิ์สำคัญใน "กัญชา" คือ THC และ CBD หากนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ยังไม่มีขนาดกำหนดในการนำไปใช้ที่ชัดเจน โดยแพทย์จะเริ่มสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยในปริมาณน้อยและปรับขนาดเพิ่มขึ้น ตามการตอบสนองของผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจปริมาณ "กัญชา" ในพลาสมาและปัสสาวะของผู้ป่วยที่ได้รับกัญชา ทั้งจากการใช้กัญชาเพื่อการรักษาและการได้รับกัญชาในรูปแบบอื่น เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายปริมาณยากัญชาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้

 

 

สำหรับการตรวจที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาขึ้นนี้เป็นวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ และเมตาบอไลต์ของกัญชาในพลาสมา ได้แก่ THC, 11-OH-THC และ CBD โดยใช้เครื่องมือชั้นสูงด้วยเทคนิค LC-MS, GC-MS และ GC-MS/MS ซึ่งเป็นวิธีที่มีความละเอียดในการหาปริมาณของ "กัญชา" ในพลาสมา และได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา โดยมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 1,400 บาทต่อตัวอย่าง ระยะเวลาในการตรวจ 1 - 3 วันทำการ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสามารถส่งตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ทั่วประเทศ

 

ตรวจปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ

ตรวจปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ

 

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังเปิดให้บริการการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 11-Nor-delta 9-tetrahydrocannabinol carboxylic acid (11-Nor-delta-9-THC COOH) ซึ่งเป็นเมตาบอไลต์หลักของกัญชาที่ตรวจพบในปัสสาวะ มีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 700 บาทต่อตัวอย่าง ระยะเวลาในการตรวจ 3 - 7 วันทำการ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สามารถส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ

 

 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อและส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำคู่มือการส่งตรวจกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มการนำส่งตัวอย่าง การเก็บและส่งตัวอย่าง อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถาม เป็นต้น ทั้งนี้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จะส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อศึกษารายละเอียดในคู่มือดังกล่าวได้

 

ตรวจปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ

ตรวจปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะ

 

ภาพ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ