ข่าว

ไปรษณีย์ไทย "รับสมัครงาน" ไม่ต้องผ่าน กพ. สมัครได้ถึงวันไหน เช็คด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง "รับสมัครงาน" สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ไปรษณีย์ไทย Thailand Post ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง "รับสมัครงาน" สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 7 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ รวม 15 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 

คุณวุฒิการศึกษาที่ ไปรษณีย์ไทย "รับสมัครงาน"

1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาส่วนระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ สังกัดปฎิบัติงานฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัลหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 2 อัตรา

 

2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ สังกัดปฎิบัติงานฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล 3 อัตรา

 

3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ สังกัดปฎิบัติงานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่วนระบบความปลอดภัยดิจิทัล 1 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษาที่ ไปรษณีย์ไทย "รับสมัครงาน"

 

4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา ดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ สังกัดปฎิบัติงานฝ่ายพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล 5 อัตรา

 

5. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ สังกัดปฎิบัติงานฝ่ายพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัล 3 1 อัตรา

 

6. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชอฟต์แวร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ สังกัดปฎิบัติงานฝ่ายบริหารข้อมูลและบริหารประสบการณ์ลูกค้า ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารข้อมูลลูกค้า 2 อัตรา

 

7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สังกัดปฎิบัติงานสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ส่วนทรัพย์สินและพัสดุ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทร. 1545

 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด