ข่าว

"โควิด19" จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ในช่วง ฤดูหนาว วัคซีนโควิด ยังเป็นสิ่งสำคัญ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"หมอยง" ระบุ "โควิด19" จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล เมื่อเข้าช่วง ฤดูหนาว แต่จะไม่เท่าช่วง ฤดูฝน ขณะที่ วัคซีนโควิด ยังไม่สิ่งสำคัญ

หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาด "โควิด19" เมื่อนักเรียนเปิดเทอม และเข้าสู่ ฤดูหนาว โรค "โควิด19" จะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ในพีคที่ 2 แต่ก็จะไม่มากเท่าใน ฤดูฝน ที่ผ่านมา หรือ พีคแรก และก็จะลดลงหลังเดือนกุมภาพันธ์

 

 

การศึกษาของศูนย์ไวรัสที่ทำอยู่ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี พบว่าประชากรผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 15 ปีไปแล้ว เกือบทั้งหมดหรือ 98-99 เปอร์เซ็นต์มีภูมิต้านทานที่ตรวจพบได้ จากการฉีดวัคซีนและหรือติดเชื้อ ยกเว้นในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า 5 ปี มีถึง 35% ที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน ต่อเชื้อ "โควิค19" หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อนนั่นเอง

 

สถานการณ์โดยทั่วไป จะไม่รุนแรง เพราะมีภูมิต้านทาน ยกเว้นในกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัว เช่น โรคไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไต โรคปอด โรคหัวใจ หรือ 608 ที่จะทำให้โรครุนแรง เช่นเดียวกันกับไข้หวัดใหญ่

 

แม้ว่ามีรายงาน การกลายพันธุ์ของไวรัส ในที่ต่างๆ ทั่วโลก แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใด ที่พบว่าไวรัสที่กลายพันธุ์ เพิ่มความรุนแรงของโรค การกลายพันธุ์ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ 

 

สภาพทั่วไป ทุกสิ่งใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยการอยู่กับโรค "โควิค19" ที่เหมือนกับโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานหรือการติดเชื้อ การติดเชื้อในประชากรขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ประชากรส่วนใหญ่ได้ทั้งวัคซีนและการติดเชื้อ การฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น ทุกวันนี้ น้อยกว่าการติดเชื้อในธรรมชาติ การติดเชื้อก็เป็นการกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานให้กับประชากรไปพร้อมกัน

 

การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นได้ แต่โอกาสติดเชื้อจะน้อยกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อ และหรือไม่เคยฉีดวัคซีนเลย เมื่อสัมผัสโรค "โควิค19"

 

ทุกชีวิตต้องเดินหน้า การเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ภาวะปกติ ก็คงจะค่อยเป็นค่อยไป เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ขณะนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก ควรใส่หน้ากากอนามัย แต่ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง สวนสาธารณะ ชายทะเล ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ ให้พิจารณาตามสถานการณ์ และความสมัครใจ 

 

สิ่งที่จะต้องทำอย่างยิ่งคือ ผู้ป่วย หรือเมื่อป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกราย ไม่ว่าโรคทางเดินหายใจนั้นจะเป็น "โควิค19" หรือไม่ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ควรทำ เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น 

 

พบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ความรุนแรงของโรคก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น และต่อไปก็จะเหมือนโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่ง ที่พบได้ตามฤดูกาล 

 

การให้ วัคซีนโควิด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง 608 รวมทั้งเด็กเล็ก การให้วัคซีนยังเป็นไปด้วยความสมัครใจ

 

 

logoline