ข่าว

สธ. เข้ม พร้อม ดูแลสุขภาพ "ผู้นำเอเปค" รับประชุม APEC 2022 ขั้นสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศความพร้อม ดูแลสุขภาพ "ผู้นำเอเปค" เข้มงวดความปลอดภัย ขั้นสูงสุด รับการเป็นเจ้าภาพ ประชุม APEC 2022

นับถอยหลัง การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งหลายฝ่ายได้เตรียมความพร้อม ในการต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจ ทั้งการรักษาความปลอดภัย การเตรียมพร้อมด้านอาหาร ของที่ระลึก ที่จะใช้ต้อนรับ

 

รวมทั้ง ด้านการดูแลสุขภาพ ที่ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยความพร้อม การดูแลด้านสุขภาพ โดยจัดทีมแพทย์และสาธารณสุข ติดตามตลอดการประชุม เตรียมพร้อมการรักษา และส่งต่อส่งกลับด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด19 และเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

 

(12 พ.ย.2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยย้ำว่า จะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามหลักวิชาการ ทั้งด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต การรักษาและการส่งต่อ โดยทีมบุคลากร จะปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มงวด และเป็นไปด้วยความเคารพคณะผู้นำเอเปคทั้ง 21 เขต

 

โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมเอเปค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต โดยบูรณาการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารบก ตำรวจ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยรอบ และโรงพยาบาลเอกชน แบ่งการดูแล ดังนี้

 

 

 

  1. จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ ติดตามขบวนผู้นำเอเปค โรงแรมที่พัก ประจำ ณ สถานที่จัดประชุม และสถานที่จัดเลี้ยง Gala Dinner
  2. การรักษาพยาบาลและการส่งต่อ จัดเตรียมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยบูรณาการร่วมกับกรมการแพทย์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลตำรวจ,โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลเอกชน ระดมทีมทำงาน ซึ่งผ่านประสบการณ์ และการฝึกอบรมเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและการส่งต่อคณะผู้นำต่าง ๆ ในการจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปคครั้งที่ผ่านมา
  3. การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษและโรคโควิด19 ซึ่งแม้สถานการณ์โรคโควิด 19 จะดีขึ้น แต่ยังมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก จึงยังต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  4. การดูแลความปลอดภัยของอาหาร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมีการตรวจสอบสารพิษในอาหาร สารตกค้างต่าง ๆ ส่วนกรมอนามัยและกรุงเทพมหานคร จะกำกับดูแลผู้ประกอบการอาหาร ทั้งผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  5. การดูแลเรื่องสุขภาพจิตของผู้ทำงาน และคณะติดตามต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลคู่สมรสของคณะผู้นำ ที่จะไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัด โดยจัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ ติดตามและประจำที่สถานที่ศึกษาดูงาน

 

ส่วนการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป เนื่องจากช่วงการประชุม APEC 2022 รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า ได้กำชับโรงพยาบาลในสังกัด พยายามจัดบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย ลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เช่น การจัดคลินิกเสริมนอกเวลา การจัดการดูแลรักษาแบบออนไลน์ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ หากประชาชนเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรศัพท์สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

logoline