ข่าว

เปิดคำสั่ง ปิด "มูลนิธิคุ้มครองเด็ก" บ้านครูยุ่น พม. ยัน เด็ก มีที่เรียน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดคำสั่ง ปิด "มูลนิธิคุ้มครองเด็ก" บ้านครูยุ่น รับเด็กอายุไม่เข้าเกณฑ์ พม. ยืนยัน ดูแลการศึกษาเด็กทุกคน มีที่เรียน

จากกรณีที่ จังหวัดสมุทรสงคราม ออกคำสั่งที่ 7518/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" (บ้านริมน้ำ) ของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก บ้านครูยุ่น หลังจาก นายมนตรี สินทวิชัย หรือ ครูยุ่น เลขามูลนิธิ ถูกดำเนินคดี ฐานทำร้ายร่างกาย และใช้แรงงานเด็ก ในสถานสงเคราะห์ และ ถูกอัดคลิปออกมาเผยแพร่ โดยประกาศคำสั่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใจความสรุปว่า 

ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้อนุญาตให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ตั้งอยู่เลขที่ 80/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหนคร ดำเนินกิจการสถานสงเคราะห์ รับอุปการะเด็กชาย/เด็กหญิง อายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวนไม่เกิน 60 คน ในฐานะนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน "บ้านคุ้มครองเด็ก 3" (บ้านริมน้ำ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ใบอนุญาตเลขที่ เมื่อ 30 มกราคม 2565

 

 

ปรากฏว่า มูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” (บ้านริมน้ำ) รับเด็กอายุเกินกว่า 17 ปี จำนวน 3 ราย และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 20 ราย เข้ารับการสงเคราะห์ โดยมีเด็กอายุต่ำสุด 1 ปี รวมทั้ง มีเด็กพิการ 1 ราย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.2549 จึงเพิกถอนใบอนุญาต ให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” ที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

หนังสือปิดมูลนิธิคุ้มครองเด็ก

ความคืบหน้าล่าสุด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม ให้ข้อมูลว่า เด็กและเยาวชนที่มูลนิธิครูยุ่น ดูแลทั้งหมด 54 คน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รับตัวไปบ้านพักเด็ก 8 ราย , วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รับตัวไปบ้านพักเด็ก 18 ราย และรับมาจากกรุงเทพมหานคร อีก 3 ราย รวม 21 ราย ขณะที่ผู้ปกครองรับกลับ 15 ราย จากนั้น วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 แจ้งเพิกถอนสถานสงเคราะห์ รับตัวมา พม.ทั้งหมด 10 ราย ไปบ้านภูมิเวท 4 ราย ไปบ้านพักเด็กเพชรบุรี 6 ราย ทำให้ยอดล่าสุดเด็กทั้ง 54 ราย อยู่ในความดูแลของ พม.39 ราย และผู้ปกครองรับกลับบ้าน 15 ราย
  ปิดมูลนิธิคุ้มครองเด็ก บ้านครูยุ่น

สำหรับการศึกษาของเด็กที่หลายคนเป็นห่วง เนื่องจากล่าสุดเด็กของมูลนิธิครูยุ่น ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนถาวรวิทยาแล้ว โดยเด็กบางคนใกล้จะจบในปีการศึกษานี้ เบื้องต้นได้จัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนถาวรวิทยาในรูปแบบใบงานส่งการบ้าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับใบงานมาให้นักเรียนทำ และกลับไปส่งที่โรงเรียน ส่วนระยะยาว จะหาแนวทางการศึกษาให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้เร่งตรวจสอบการดำเนินงานของสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ  เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนดต่อไป

 

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ