ข่าว

โปรดเกล้าฯให้ "กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์" ลาออกจาก "ผู้ว่าฯพัทลุง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้ "กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์" ลาออกจากตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง"

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นาย "กู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์" ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง "ผู้ว่า" ราชการจังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว 

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง" สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจา

สำหรับประวัติ "นายกู้เกียรติ วงกระพันธุ์"  

 

ประวัติรับราชการ

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  • หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานจังหวัดเลย .
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  • หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดกระบี่
  • หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพัทลุง
  • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ตำแหน่งสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่ง 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด