ข่าว

กรมศิลปากร เฝ้าระวัง โบราณสถาน สุ่มเสี่ยง น้ำท่วม

กรมศิลปากร สำรวจตรวจสอบ เฝ้าระวัง โบราณสถาน 3 ระดับ ป้องกัน น้ำท่วม เสี่ยงสูง ได้รับผลกระทบ 8 แห่ง ความเสี่ยงปานกลาง 37 แห่ง

นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร ได้สำรวจ โบราณสถาน ทั่วประเทศ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนมากและน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นปัญหา อุทกภัย และรายงานสรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่ามีโบราณสถาน จำนวน 82 แห่ง อยู่ในพื้นที่เสี่ยง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ


1. เสี่ยงมาก จำนวน 8 แห่ง ที่ โบราณสถาน มีน้ำท่วมขังในระดับสูงและมีแนวโน้มว่าจะท่วมเป็นเวลานาน แต่โบราณสถานเหล่านี้ได้รับการบูรณะเสริมความมั่นคงโดย กรมศิลปากร แล้ว เช่น เมืองประวัติศาสตร์
เฝ้าระวังโบราณสถาน

เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ และ ปราสาทตามอญ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและต่อเนื่องคือ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วัดเจ้าย่า อยุธยา ริมคลองสระบัว
2. เสี่ยงปานกลาง จำนวน 37 แห่ง ที่โบราณสถานเริ่มมีน้ำท่วมขังแต่ยังอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีแนวโน้มจะท่วมมากขึ้น อีกทั้งเป็น โบราณสถาน ที่ได้รับการบูรณะเสริมความมั่นคงแล้ว เช่น ปราสาท (อิฐ) บ้านไผ่ จังหวัดสระแก้ว กู่โพนระฆัง จังหวัดร้อยเอ็ด และ กู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง โบราณสถาน ใน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งมีน้ำฝนและน้ำใต้ดินมาจากแม่น้ำมูลที่กำลังเฝ้าระวังเช่นกัน

กู่ประภาชัย
 

3. เสี่ยงน้อย จำนวน 37 แห่ง ที่ โบราณสถาน ที่มีน้ำท่วมขังเฉพาะตอนฝนตกและสามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็ว เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี

วัดสุวรรณาราม เพชรบุรี วัดโขลงสุวรรณคีรี (คูบัว) จังหวัดราชบุรี  ปราสาทกังแอน จังหวัดสุรินทร์ กู่แก้วสี่ทิศ จังหวัดศรีสะเกษ ปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง โบราณสถานใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โบราณสถาน ใน เวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ และ โบราณสถาน ในเมืองโบราณเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนมากและน้ำล้นตลิ่งซึ่งเป็นปัญหาอุทกภัย  กรมศิลปากร จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติการเฝ้าระวังโบราณสถาน อย่างต่อเนื่อง ส่วน โบราณสถาน ที่อยู่ในการดูแลของวัด/เอกชน ได้ทำการประสานเครือข่ายภาคประชาชนของ กรมศิลปากร เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะต่อไป

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek

ข่าวยอดนิยม