ข่าว

"ก.แรงงาน" ช่วยเหลือคนไทยเดินทางเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ อ้างถูกเอาเปรียบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อธิบดีกรมการจัดหางาน" รับคนไทยที่เดินทางกลับ จากเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ อ้างถูกนายจ้างเอาเปรียบ พร้อมตรวจสอบข้อเท็จ ยืนยัน มีมาตรการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน

หลังจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ว่ามี "แรงงานไทย" 17 คน ร้องเรียนไปยังตำรวจฟินแลนด์ ถูกบังคับใช้แรงงาน มีการให้กู้เงินจากไทย ที่พักไม่ดี และได้ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน สอบข้อเท็จจริงแรงงานไทย

วันนี้ (5 ต.ค.)นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นาย ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และคณะเดินทางลงพื้นที่ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรอรับแรงงานไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศฟินแลนด์ กว่า 209 คน ในกลุ่มดังกล่าว มีแรงงานจำนวน 10 คน ที่เคยร้องเรียนเดินทางกลับมาพร้อมคณะด้วย เนื่องจากหมด "ฤดูกาลเก็บผลไม้" แล้ว 

นายไพโรจน์ ได้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริง ทราบว่า ผู้ที่ร้องเรียนบางรายเพิ่งเดินทางไปครั้งแรก แต่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามที่ต้องการ จึงทำให้มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากการรับค่าจ้างนั้นจะต้องสอดคล้องกับปริมาณเก็บผลผลิตที่เก็บได้ด้วยเช่นกัน 

จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน ในฤดูกาลปี 2564 มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,201 คน มีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 110,541 บาท/คน คิดเป็นรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย จำนวน 703,832,250 บาท และเป็นรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 325,874,549 บาท มีการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้าง หรือสภาพการจ้างการทำงาน จำนวน 70 ราย คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์จากจากผู้ที่เดินทางไปทำงานในฟินแลนด์ทั้งหมด ซึ่งกรมการจัดหางานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จทุกรายแล้ว สำหรับฤดูกาลปี 2565 แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,966 คน เดินทางกลับมาแล้ว 1,666 คน ซึ่งพบว่ายังไม่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน
 

โดยกรมการจัดหางาน มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความคุ้มครองแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ทั้งในด้านรายได้และสวัสดิการต่างๆ ที่แรงงานไทยจะได้รับ โดยมีความพยายามผลักดันให้ประเทศฟินแลนด์ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยแบบ Seasonal Worker เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานไทยยังคงเดินทางไปทำงานด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

 

ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ และสวีเดน เพื่อหารือกับนางตูล่า ฮาไตเนน (Mrs.Tuula Haatainen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานแห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการผลักดันให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการจ้างงานสากล ผลักดันให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งผลักดันให้นายจ้างทั้งในประเทศไทยและฟินแลนด์จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ 

 

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้จัดทำมาตรการเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022 โดยดูแลแรงงานตั้งแต่ก่อนเดินทาง ขณะทำงานอยู่ในต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ดังนี้ 

1.มาตรการก่อนการเดินทางไปทำงาน กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองแรงงานไทย โดยจัดทำมาตรการเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022 ให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่า/บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ เช่น จัดทำประกันการเดินทาง และต้องประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้คนงานไทยไม่ต่ำกว่า 30,240 บาท โดยวางหลักประกันการเดินทาง (Bank Guarantee) ณ ธนาคาร ธกส. นอกจากนั้น ยังกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น การจัดเตรียมที่พักไม่เกิน 6 คน/ห้อง ห้องน้ำสำหรับแต่ละห้องพัก รถสำหรับเดินทางไปเก็บผลไม้คันละไม่เกิน 6 คน เป็นต้น
2.มาตรการคุ้มครองคนงานในระหว่างทำงานอยู่ในต่างประเทศ 
3.มาตรการหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย มีการหารือร่วมกันระหว่าง กรมการจัดหางาน ตัวแทนผู้รับซื้อ ผู้ประสานงาน และผู้แทนลูกจ้างเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น โดยนำไปพิจารณาแนวทางในการดำเนินการในฤดูกาลถัดไป 

 

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังสั่งการให้ จัดสำรวจรายได้และความพึงพอใจของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาด้วย โดยที่ผ่านมากรมการจัดหางานที่ได้สำรวจข้อมูลความพึงพอใจในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์จากผู้ประสานงานฝ่ายไทยที่จัดส่งแรงงานไทยไป 300 คน ปรากฏว่า แรงงานแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ จำนวน 104,000 บาทต่อคน รายได้ต่ำสุดสำหรับแรงงานที่ไปทำงานครั้งแรก จำนวน 44,000 บาท และรายได้สูงสุดจำนวน 280,000 บาท ซึ่งแรงงานไทยมีความพึงพอใจและประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในปีถัดไปอีกด้วย

 

"กรมการจัดหางานขอยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติ เพื่อให้การดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในตางประเทศ ให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิ สวัสดิการ อย่างครบถ้วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำหรับกรณีที่มีแรงงานร้องเรียนนั้น กรมการจัดหางาน จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแรงงานที่เดินทางกลับมาในวันนี้เพื่อจะรวบรวมข้อมูลหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป" นายไพโรจน์กล่าว

 

กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือคนไทยเดินทางทำงานประเทศฟินแลนด์

ติดตามคมชัดลึกได้ที่

Line: https://lin.ee/qw9UHd2-

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ