ข่าว

"ฤดูหนาว 2565" มาเมื่อไหร่ ปีนี้มาช้า เช็คคาดการณ์อุณหภูมิรายภาคที่นี่

กรมอุตุฯ คาดการณ์ "ฤดูหนาว 2565" มาเมื่อไหร่ ปีนี้มาช้า แต่มาแล้วหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา เช็คแต่ละภูมิภาคคาดการณ์อุณภูมิต่ำสุดกี่องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วง "ฤดูหนาว 2565" ของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า บริเวณประเทศไทยตอนบน "ฤดูหนาว 2565"  จะเริ่มต้น ประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 1 สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20 - 21 องศาเซลเซียส ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ 0.5 ซ. (ค่าปกติ 19.9 ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่่าสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 ซ.) 

กรมอุตุฯ ระบุต่อว่า สำหรับ "ฤดูหนาว 2565" จะมี อุณหภูมิต่ำที่สุด 8 - 9 ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 17 - 18 และปริมณฑล 15 - 16 ซ. ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม 2566 สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้่าค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง

สำหรับ รายละเอียด "ฤดูหนาว 2565" ตามภาคต่างๆ
 

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ และอาจมี ลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวันสำหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้น  โดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วงส่วนช่วงตันและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนบางแห่งในบางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีอากาศร้อน หลายพื้นที่ในตอนกลางวัน

สำหรับการคาดหมายอุณภูมในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พฤศจิกายน 2565 -กุมภาพันธุ์ 2566 อุณหภูมิเฉลี่ย ดังนี้ 

เหนือตอนบน : 15-20 องศาเซลเซียล
เหนือตอนล่าง : 17-22 องศาเซลเชียส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : 15-21 องศาเซลเซียส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : 17-23 องศาเซลเซียส 

 

ภาคกลางและภาคตะวันออก
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน สำหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม จะมีอากาสเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ ในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีฝนบางแห่งในบางวัน โดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่สำหรับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

สำหรับการคาดหมายอุณภูมิในภาคกลางและภาคตะวันออก โดนเฉลี่ย ดังนี้ 

พฤศจิกายน 2565 -กุมภาพันธุ์ 2566 อุณหภูมิเฉลี่ย ดังนี้ 

ภาคกลาง : 19-25 องศาเซลเซียส ประกอบกับมีฝนเล็กน้อย 

ภาคตะวันออก : รวมทั้งชายฝั่ง : 20-25 องศาเซลเซียส จะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัด ชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำลันลิ่งได้ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรง จะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตรในบางช่วงตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะลดลง เว้นแต่ทางตอนล่างของภาค ยังคงมีฝนร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน

สำหรับการคาดหมายอุณภูมิในภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉลี่ย ดังนี้  

พฤศจิกายน 2565 -กุมภาพันธุ์ 2566 อุณหภูมิเฉลี่ย ดังนี้ 

21-25 องศาเซลเซียส  จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดชุมพร และตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนในช่วงเดือนมกราคม 2566- กุมภาพันธุ์ 2566 ปริมาณฝนจะลดลงเหลือประมาณ 10-20 % 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

สำหรับการคาดหมายอุณภูมิในภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

22-25 องศาเซลเซียส จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ และมีปริมณฝนลดลงในช่วงเดือนมกราคม 2566-กุมภาพันธุ์ 2566 เหลือประมาณ 10% ของพื้นที่  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่สำหรับช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาในบางช่วงส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น และมีฝนในบางวัน โดยจะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

สำหรับการคาดหมายอุณภูมิในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉลี่ยดังนี้ 

อุณภูมิเฉลี่ย 20-26 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิจะอุ่นขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ 2566 

 

สำหรับเกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว

  • อากาศเย็น หมายถึง 16.0-22.9 องศาเซลเซียส
  • อากาศหนาว หมายถึง 8.0-15.9 องศาเซลเซียส
  • อากาศหนาวจัด หมายถึง ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส

 

การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ และการคาดหมายนี้จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2565

 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

ข่าวที่น่าสนใจ