ข่าว

"ข้าวเหนียว" เขี้ยวงู ของดีเมืองเชียงราย สินค้าพื้นถิ่น โภชนาการสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ โชว์ "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงู ของดีเมืองเชียงราย สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าโภชนาการสูง

นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุกรรมข้าว โดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งมีความแตกต่างไปตามลักษณะของพันธุ์และสภาพพื้นที่ "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงู นับเป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หนึ่งของภาคเหนือและเป็นสินค้า"ข้าวเหนียว" เขี้ยวงู จำนวน 28 สายพันธุ์ มาทำการปลูกศึกษาเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์จนได้สายพันธุ์  เขี้ยวงู 8974 เป็น"ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูที่มีลักษณะเหมาะสมที่สุดและกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์เมื่อปี 2558 ทั้งนี้ "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูนิยมนํามาทำเป็น "ข้าวเหนียวมูล" สำหรับรับประทานเป็น "ขนมหวาน"  ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมากจนสร้างชื่อเป็นสินค้าของจังหวัดที่ โดดเด่นอีกชนิดหนึ่ง

สำหรับจังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมและผลักดันให้ "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูเชียงรายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ชุมชน สถาบันเกษตรกร พ่อค้า และสร้างมูลค่าให้กับจังหวัด ซึ่ง "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูเชียงรายได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ "ข้าวเหนียว" เขียวงู เป็นพันธุ์"ข้าวเหนียว" ที่มีคุณภาพดีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดคลอเลสเตอรอล เมื่อรับประทานเป็นประจำจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น "โรคมะเร็ง"  "โรคหัวใจ"  "โรคปอด"  โรคหลอดเลือดอุดตัน

ภาพรวมของสถานการณ์การผลิต "ข้าวเหนียว" พันธุ์เขี้ยวงูเชียงราย ปี 2564 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564) มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัดรวม 1,853 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 269 ราย จากการลงพื้นที่ของ สศท.1 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต พบว่า มีพื้นที่ปลูกรวม 17 อำเภอ แหล่งปลูกสำคัญ 3 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอพญาเม็งราย สำหรับคุณสมบัติพิเศษของ "ข้าวเหนียว" พันธุ์เขี้ยวงู เป็น "ข้าวเหนียว" พันธุ์พื้นเมืองที่ไวต่อช่วงแสง เกษตรกรจะปลูก "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกปี และเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยปีเพาะปลูก 2564/65 เกษตรกรได้ผลผลิตรวม 741 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยปีละ 400 กิโลกรัม/ไร่

ด้านราคาขาย "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูเชียงราย ราคาเฉลี่ยปี 2564 ความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยอยู่ที่ 11 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของการแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง (ขนาดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม) ราคาเฉลี่ย 40 - 45 บาท/ถุง และ "ข้าวกล้อง" บรรจุถุงสุญญากาศ ราคาเฉลี่ย 50 - 65 บาท/ถุง ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 73 จำหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศจำหน่ายให้ตลาดภายในจังหวัดและนอกจังหวัด ผลผลิตร้อยละ 10 จำหน่ายให้กับโรงสีข้าว ซึ่งโรงสีข้าวรับซื้อ "ข้าวเปลือก" เพื่อแปรรูปเป็น "ข้าวสาร" และจำหน่ายให้ตลาดภายในจังหวัด รองลงมา ผลผลิตร้อยละ 9.9 จำหน่ายในรูปแบบ "ข้าวเปลือก" ให้พ่อค้ารวบรวม ผลผลิตร้อยละ 4.5 เก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และผลผลิตร้อยละ 2.6 เกษตรกร เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์    

สำหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ของ "ข้าวเหนียว" เขี้ยวงูเชียงรายนั้น จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย (GI)  โดยมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร อาทิ การผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"  การแปรรูป และการตลาดออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ได้ส่งเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน การพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ เพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของโรค สามารถสอบถามข้อมูลการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย จังหวัดเชียงรายเพิ่มเติมที่ สศท.1 โทร. 053 121 318-9 หรืออีเมล [email protected]  

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8 สาขา Popular Vote  https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ