ข่าว

กทพ.ปรับใหม่ เก็บค่ารักษา บัตร "Easy Pass" เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช็คด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร "Easy Pass" พ.ศ. 2565 เดือนละ 25 บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร "Easy Pass" พ.ศ. 2565 

 

ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติและส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร "Easy Pass" ไปใช้ผ่านทางพิเศษหรือ หยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร "Easy Pass" โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ข้อ 4 ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือ ในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

 

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ทุกเดือน”

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ