ข่าว

"คาร์ซีท" ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า มีผล 23 ก.ย.65

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" มีผล 23 ก.ย.2565 กรณี นำเข้า จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 หลังจากนั้นโดน 20%

หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก "คาร์ซีท" (Car seat) โดยให้ยกเว้นอากรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี้

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการลดอัตราอากรสำหรับของตามประเภทย่อย 9401.80.00 ตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของดังกล่าวตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศนี้แทน

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

สำหรับบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง มีการระบุถึง ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท (Car Seat) ที่นำเข้าจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ให้ยกเว้นอากร ขณะที่หากนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป จะมีอัตราอากรขาเข้าอยู่ที่ 20%

คลิกอ่าน ราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

สำหรับ ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท (Car Seat) ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็ก คาร์ซีท จึงเป็นเบาะที่นั่งที่ทำหน้าที่เหมือนเข็มขัดนิรภัย โดยใช้ระบบผูกรัดให้ติดกับเบาะนั่งของเด็ก ป้องกันไม่ให้เด็กกระเด็นจากเบาะ ไม่ว่าจะจากการเบรกอย่างแรง หรือ รถชน นอกจากนี้ ยังสามารถดูดซับแรงกระแทกจากการชนได้บางส่วนด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารที่เป็นเด็กได้

     

 

โดยปกติการนำเข้าคาร์ซีท (สินค้าตามพิกัด 9401.80.00) ผู้นำเข้าจะต้องจ่ายภาษีนำเข้า ร้อยละ 20 แต่หากนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยมีอยู่ ก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าได้สำหรับทุกความตกลง แต่ภายหลังจากประกาศฉบับนี้มีผล จะสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีจากทุกประเทศ ในช่วงเวลาที่กำหนด

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท

คาร์ซีท สินค้า Watch List

     

กรมการค้าภายในได้กำหนดให้สินค้า คาร์ซีท เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กฎหมายจราจรทางบก ฉบับที่ 13

     

การยกเว้นภาษีนำเข้าคาร์ซีทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 13 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ในขณะขับรถยนต์ คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในคาร์ซีท หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย ซึ่งหากฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ