ข่าว

เห็นชอบปลด โควิด ออกจาก "โรคต้องห้ามต่างด้าว" เดินทางเข้าไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.ไฟเขียวปลด โควิด ออกจาก "โรคต้องห้ามต่างด้าว" ที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีผลนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจาฯ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนด "โรคต้องห้ามคนต่างด้าว" ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนด "โรคต้องห้ามคนต่างด้าว" พ.ศ.2563 โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ออกจากการเป็น "โรคต้องห้ามคนต่างด้าว" ที่เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 (4) หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ส่วนโรคต้องห้ามอื่นๆ ยังคงกำหนดไว้ตามเดิม 

สำหรับ "โรคต้องห้ามคนต่างด้าว" ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร คือ 

1.โรคเรื้อน 
2.วัณโรคในระยะอันตราย 
3.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
4.โรคยาเสพติดให้โทษ 
5.โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3  

2."โรคต้องห้ามคนต่างด้าว" เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คือ 

 

1.โรคเรื้อน 
2.วัณโรคในระยะอันตราย 
3.โรคเท้าช้าง 
4.โรคยาเสพติดให้โทษ 
5.โรคพิษสุราเรื้อรัง 
6.โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ทั้งนี้

 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด