ข่าว

สคช.หนุนพัฒนาอาชีพคนไทยผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17024

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชู ISO/IEC 17024 ใช้รับรององค์กรให้มีสมรรถนะการทำงานและพัฒนาอาชีพคนไทยสู่มาตรฐานสากล

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สคช.มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของคนไทย ให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้จัดทำมาตรฐานอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น มากกว่า 1,200 อาชีพ มีผู้เข้ารับการประเมินแล้วมากกว่า 310,000 คนและได้นำ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 มาปฏิบัติใช้ตั้งแต่ปี2557 จนถึงปัจจุบัน องค์กรรับรองที่ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แล้ว ยังจะต้องรักษาระบบนี้ไว้ได้เพื่อรับการตรวจประเมินในปีถัดไป เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สคช. ได้ใช้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เข้าไปใช้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐาน ทั้งสิ้น 41 องค์กร ในสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 

สคช.หนุนพัฒนาอาชีพคนไทยผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17024

 

ผลสำเร็จของโครงการล่าสุด สามารถพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ให้ได้รับการรับรองระบบงาน ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

 

1) โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

 

2) บริษัท วินเนอร์เอสเตท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

และ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล และมีอีก 7 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024
 

 

"การนำมาตรฐาน ISO/IEC 17024 มาใช้กับกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะอาชีพภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอาชีพ จะเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า มาตรฐานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่หน่วยงานต่างๆใช้นั้น มีความเป็นกลางและได้มาตรฐานเดียวกัน จากมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก "
 

 

 

สคช.หนุนพัฒนาอาชีพคนไทยผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ