ข่าว

สำเร็จ "นายจ้าง" จ่ายเยียวยา "ลูกจ้างJSL" 83 ชีวิตแล้ว เกือบ 30 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สุชาติ" ปลื้ม ช่วยเหลือจน "นายจ้าง" จ่ายเยียวยา "ลูกจ้างJSL" ครบแล้ว เกือบ 30 ล้านบาท ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ. 4) แสดงความยินดีกับลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) หลังเลิกจ้างและมีการร้องเรียนถึงการจ่ายค่าชดเชยก่อนหน้านี้

 

ล่าสุดนายจ้างนำเงินมาวางตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 และชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมดอกเบี้ยแล้ว 

นายสุชาติ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่ง กสร. ได้มอบหมายพนักงานตรวจแรงงาน สรพ. 4 ดำเนินการช่วยเหลือ ลูกจ้าง JSL อย่างเต็มที่ โดยมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพราะขณะนั้นนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดหรือเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ รวมทั้งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน  

 

ต่อลูกจ้าง JSL ได้ยื่นเอกสารคำขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่ง กสร.จ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แล้ว

ในส่วนสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินประกันว่างงานให้กับลูกจ้างไปแล้ว 1 เดือน เป็นเงิน 636,376.50 บาท พนักงานเหล่านี้จะได้รับเงินประกันการว่างงานไปจนกว่าจะได้งานใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,818,259 บาท

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยเหลือลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2554 จนสามารถออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ตัวแทนนายจ้างได้นำเงินมาจ่ายตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 ในอัตราร้อยละ 60 จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องทั้งหมด จำนวน 83 คน รวมเป็นเงิน 16,894,684.50 บาท แล้ว และในวันนี้ 31 ส.ค. 65 ตัวแทนนายจ้าง ได้นำเงินมาวางในอัตราร้อยละ 40 (ส่วนที่เหลือ) รวมเป็นเงิน 11,263,123 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้อง รวมเป็นเงินที่ลูกจ้างผู้ร้องทั้ง 83 คน ได้รับตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาทครบถ้วนตามคำสั่ง พร้อมทั้งนำเงินจ่ายชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้แก่ กสร. จำนวน 1,310,760 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องด้วย  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ