ข่าว

"กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" ในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน กระจายรายได้ เพื่อให้ "อุตสาหกรรมไมซ์กรุงเทพมหานคร" เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และระดับโลก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องศ์การมหาชน) (สสปน.) หารือเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

 

ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันที่จะร่วมมือกันส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันหารือแนวทางดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

 

เบื้องต้นจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมในช่วงเดือน 11 และเดือน 12 ของปีนี้ก่อน จากนั้นจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและหารือแนวทางความร่วมมือสำหรับจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ "อุตสาหกรรมไมซ์กรุงเทพมหานคร" เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และระดับโลก
 

 

"กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ "กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับ "อุตสาหกรรมไมซ์"  (MICE) เป็นอีกหนึ่งสาขาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ

การจัดประชุม (Meeting)

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)

การประชุมนานาชาติ (Convention) 

การจัดการแสดงสินค้า (Exhibition)

คำว่า MICE (อุตสาหกรรมไมซ์) ย่อมาจาก M = Meeting หมายถึง การจัดประชุมของกลุ่มบุคคล หรือองค์กรโดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจหรือล่วงหน้าไว้แล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

การประชุมกลุ่มสมาคม (Association Meeting)

กลุ่มบริษัทเอกชน (Corporate Meeting) 

การประชุมกลุ่มองค์กรภาครัฐ (Government Meeting)

 

คือ การประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมาจากหลาย ๆ หน่วยงานทั่วโลก I = Incentive Travel หมายถึง การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ โดยบริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย C = Conventions หมายถึง การประชุมนานาชาติของกลุ่มบุคคลต่างองค์กรในสาขาอาชีพเดียวกัน หรือสมาคมวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นการจัดโดยสมาคมระดับนานาชาติ และ E = Exhibitions หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการเพื่อขายให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งได้ให้ผู้เข้าชมทั่วไปได้เข้าร่วมงานด้วย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. Trade Show เป็นการแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ

2. Consumer Show เป็นการแสดงสินค้าสำหรับลูกค้าทั่วไป 

 

"กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ "กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ "อุตสาหกรรมไมซ์" มีความสำคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง เพราะรายได้จาก "อุตสาหกรรมไมซ์" จัดเป็นรายได้ในภาคบริการที่มีจำนวนมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักเดินทางกลุ่มไมซ์อยู่ที่ 89,000 บาท ต่อทริป (5 – 7 วัน) ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวปกติประมาณ 3 เท่า (จุฑา ธาราไชย, 2557) ทำให้เศรษฐกิจประเทศปรับตัวดีขึ้น

 

เนื่องจากมีการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วย จากการศึกษาพบว่ามีการสรุปความสำคัญของไมซ์ ไว้ดังนี้

 

ช่วยสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้ดุลการชำระเงินดีขึ้น เช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นชาวต่างประเทศ ช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจไมซ์จะต้องอาศัยองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

 

ภาคเอกชน เช่น โรงแรม สถานที่จัดประชุม ผู้จัดงานการประชุมมืออาชีพ ผู้จัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพ และบริษัทรับจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการลงทุนของรัฐ เมื่อมีการจัดกิจกรรมในธุรกิจไมซ์ รวมถึงช่วยสร้างรายได้ทางอ้อมให้บุคลากรสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น การขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้รัฐในรูปแบบของภาษีเงินได้จากรายรับของธุรกิจไมซ์

 

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

 (https://awards.komchadluek.net/#)

 

"กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ "กทม." จับมือ "สสปน." ส่งเสริม "อุตสาหกรรมไมซ์" กระตุ้นเศรษฐกิจ
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด