ข่าว

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565 ตามคำเชิญ ของ ทร.อินโดนีเซีย เจ้าภาพ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. และคณะ เข้าร่วมการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 16 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในห้วง 21-23 สิงหาคม 2565 ตามคำเชิญ ของ ทร.อินโดนีเซีย เจ้าภาพ  

 

โดยในการประชุม ได้มีการบรรยายสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งจากสถิติเห็นได้ชัดว่าภัยคุกคามทางทะเลมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผบ.ทร.ประเทศต่างๆ ซึ่งในภาพรวม เห็นว่า กองทัพเรืออาเซียน ควรจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 

ในการนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่างๆ ในรอบปี รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ Road map ทร.อาเซียนในวงรอบ 8 ปี (ปี 67- 75)  เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรง ของกองทัพเรืออาเซียนในอนาคต อย่างต่อเนื่อง  
 

การประชุมในครั้งนี้ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายจากภัยคุกคามทางทะเล และอิทธิพลของประเทศต่างๆ ต่ออาเซียน และเน้นย้ำ การสร้างความเข้มแข็ง ในกรอบของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Mutual thrust) บนผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) และ การยอมรับนับถือซื่งกันและกัน (Mutual respect) และเน้นย้ำว่า "จะไม่มีชาติใดปลอดภัย หากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ปลอดภัย "

 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผบ.ทร.ได้หารือ ทวิภาคี กับ ผบ.ทร.ประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในภาพรวมในปีงบประมาณ 2565 นี้ ผบ.ทร.ได้มีการหารือทวิภาคีกับ ผบ.ทร.อาเซียน ครบทุกประเทศแล้ว โดยในภาพรวม ทร.อาเซียนเห็นพ้องต้องกันในการที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการเยี่ยมเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การเยี่ยมเยือนของเรือรบ การฝึก รวมถึง การปฏิสัมพันธ์ของกำลังพลในทุกระดับ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรืออาเซียนต่อไป 
 

ในการนี้ นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ภรรยา ผบ.ทร.อาเซียน ตามคำเชิญของเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วย

 

ซึ่งในภาพรวมนับได้ว่า การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะในแง่ของการร่วมกันกำหนดอนาคตของกองทัพเรืออาเซียน และการปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งจะนำไปสู่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของกองทัพเรือประเทศต่างๆ ในอาเซียน

 

ทั้งนี้ในการ ประชุม ผบ.ทร. อาเซียนครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือน พ.ค. 2566 โดยจะมีการฝึกพหุภาคี ทร.อาเซียน (AMNEX) และการสวนสนามทางเรือร่วมด้วย

 


ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

 (https://awards.komchadluek.net/#)

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ