ข่าว

"กทม."ร่วมกับกรมประมง ปล่อยสัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" กว่า 1.3 ล้านตัว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม."ร่วมกับกรมประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" กว่า 1.3 ล้านตัว ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบางขุนเทียน มุ่งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรชาวประมง

 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพฯ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยปล่อยปูทะเล และมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน รวมทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านตัว โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสารัช ม่วงศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขตบางขุนเทียน เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ในการนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงเรือเพื่อร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณป่าชายเลนคลองพิทยาลงกรณ์อีกด้วย

รองปลัดกรุงเทพฯ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับ กรมประมง จัดกิจกรรม "คืนปูสู่ธรรมชาติ" ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง

 

โดยปล่อยปูทะเลและมอบพันธุ์ปูทะเลแก่ผู้แทนชุมชน รวมทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านตัว  ทั้งนี้ เขตบางขุนเทียนตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพมหานคร มีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย เป็นระยะทางกว่า 5 กม. และยังคงมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่

 

นอกจากนี้ลำคลองก็ถือเป็นเส้นเลือดที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนในเขตบางขุนเทียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตลอดจนการประกอบอาชีพที่เป็นรายได้หลักของประชาชน อาทิ การทำนาเกลือ ประมงน้ำกร่อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งทะเล ปลากะพงขาว และปูทะเล โดยเฉพาะ "ปูทะเล" ที่ถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมาก

 

เนื่องจากเป็นอาหารที่คนทั้งในประเทศและต่างประเทศนิยมบริโภค ทำให้มีปริมาณความต้องการสูงและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" ในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในธรรมชาติ อันจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพการเลี้ยงปูทะเลของคนในชุมชน ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเลมีรายได้ที่เพียงพอและมีอาชีพที่มั่นคงต่อไป
 

สำหรับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" ในวันนี้ มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 1.1 ล้านตัว และมอบพันธุ์ปูทะเล จำนวน 2 แสนตัว ให้แก่ผู้แทนชุมชนจำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแสนตอ เสาธง ศรีกุมาร ชายทะเล บางขุนเทียน หลวงพ่อเต่า คลองพิทยาลงกรณ์ คลองสาม เชิงตาแพ วัดประชาบำรุง หัวป่า คลองรางยายเพียร และบางเพนียง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ โดยพันธุ์ปูทะเลที่นำมาปล่อยในวันนี้

ประกอบด้วย ปูขาว ขนาด 1 เซนติเมตร จำนวน 360,000 ตัว

ปูขาว ขนาด 10 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว

และปูม้า ระยะ Zoea จำนวน 1,000,000 ตัว

ซึ่งเป็นปูที่มีขนาดเหมาะสมและมีอัตราการรอดสูง พร้อมที่จะเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ นำไปสู่การคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้ต่อไป

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/


เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

 (https://awards.komchadluek.net/#)

 

"กทม."ร่วมกับกรมประมง ปล่อยสัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" กว่า 1.3 ล้านตัว "กทม."ร่วมกับกรมประมง ปล่อยสัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" กว่า 1.3 ล้านตัว "กทม."ร่วมกับกรมประมง ปล่อยสัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" กว่า 1.3 ล้านตัว "กทม."ร่วมกับกรมประมง ปล่อยสัตว์น้ำ "คืนปูสู่ธรรมชาติ" กว่า 1.3 ล้านตัว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด