ข่าว

"กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า เขตราชเทวี

"กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า เขตราชเทวี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า ที่ปัจจุบันมีผู้ค้าจุดทบทวน จำนวน 4  จุด มีผู้ค้ารวมทั้งสิ้น 182 ราย เพื่อขอเป็นจุดผ่อนผันเป็นพื้นที่ทำการค้า พร้อมทั้งเยี่ยมชมการคัดแยกขยะโรงเรียนกิ่งเพชร และปรับปรุงสวนรมย์ราชเทวี

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย พื้นที่ทำการค้า 4 จุด การคัดแยกขยะโรงเรียนกิ่งเพชร และสวนรมย์ราชเทวี สวน 15 นาที

 

โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล 

เดิมในพื้นที่เขตราชเทวี มีจุดผ่อนผันทั้งหมด 44 จุด มีผู้ค้า 1,360 ราย ต่อมาได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผัน จำนวน 683 จุด ในพื้นที่ 13 เขต ซึ่งรวมถึงจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตราชเทวีด้วย

 

ปัจจุบันมีผู้ค้าจุดทบทวน จำนวน 4  จุด มีผู้ค้ารวมทั้งสิ้น 182 ราย เพื่อขอเป็นจุดผ่อนผันเป็นพื้นที่ทำการค้า ได้แก่

จุดที่ 1 ซอยเสนารักษ์ ตั้งแต่ถนนโยธี ถึงทางเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ประตู 2 ความกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 214.5 เมตร เวลาทำการค้า 05.00 น. - 10.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 120 ราย

จุดที่ 2 ซอยราชวิถี 15 ตั้งแต่ทางเข้าซอยราชวิถี 15 ถึงทางเข้าโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ความกว้าง 4.90 เมตร ยาว 94.6 เมตร เวลาทำการค้า 06.00 น. - 17.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 29 ราย

จุดที่ 3 ซอยรางน้ำ ตั้งแต่ทางเข้าโลตัสเอ็กซ์เพลส ถึงทางเข้าโรงแรมบิโซเทล พรีเมียร์ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 56 เมตร เวลาทำการค้า 06.00 น. - 16.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 20 ราย

จุดที่ 4 สะพานหัวช้าง จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าสภาคริสตจักร จุดสิ้นสุดหน้าอาคารเอเวอร์กรีน ความกว้าง 8.5 เมตร ความยาว 45.5 เมตร เวลาทำการค้า 05.00 น. - 16.00 น. รองรับผู้ค้าได้ 13 ราย

 

จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ค้าจุดทบทวนให้ความร่วมมือในการตั้งวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย มีรูปแบบร่มและแผงค้าเป็นลักษณะเดียวกัน โดยให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ การติดตั้งเต็นท์กันแดดกันฝน ไม่ให้ยื่นเกินออกมาในทางเท้า 

จากนั้น  นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตราชเทวี ลงพื้นที่ติดตามชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนกิ่งเพชร โดยมีวิธีการดำเนินงานในการคัดแยกขยะ ดังนี้ 1.ขยะรีไซเคิล จะมีการคัดแยกขวดน้ำพลาสติก แต่ยังไม่มีการจัดเก็บสถิติ หากมีจำนวนเยอะแล้ว ภารโรงจะนำไปขายที่ร้านรับซื้อ

2.ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร จะมีการคัดแยกไว้ที่โรงอาหาร เพื่อรอเกษตรกรมารับสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ถัง (ถังขนาด 120 ลิตร) นอกจากนี้จะนำขยะบางส่วนมาทำน้ำหมักขยะหอม นำไปใช้เทลงท่อระบายน้ำ เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

3.ขยะอันตราย มีปริมาณน้อย ซึ่งจะรวบรวมไว้บริเวณจุดพักขยะ

4.ขยะทั่วไป กล่องนม กล่องเครื่องดื่ม มีการคัดแยกโดยให้นักเรียนล้างทำความสะอาดและรวบรวมไว้ เพื่อนำไปทำกระดาษสา และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

 

สำหรับผลการดำเนินการคัดแยกขยะ พบว่าก่อนดำเนินการมีปริมาณขยะที่เขตฯ จัดเก็บ 240 กิโลกรัมต่อวัน หลังดำเนินการมีปริมาณขยะลดลงเหลือ 120 กิโลกรัมต่อวัน นอกจากนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ และสาธิตการทำน้ำหมักขยะหอมให้กับโรงเรียนกิ่งเพชรอย่างต่อเนื่อง

 

ในส่วนของสวนรมย์ราชเทวี (หมอเหล็ง) ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสวนที่ชำรุด สำรวจพื้นที่ว่างปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายสวน 15 นาที หรือ pocket park ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กใกล้บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที ตลอดจนพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจต่อไป 

 

"กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า เขตราชเทวี "กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า เขตราชเทวี "กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า เขตราชเทวี "กทม." ตรวจจุดทบทวนพื้นที่ทำการค้า เขตราชเทวี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด