ข่าว

"กทม."เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ พื้นที่เขตดอนเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม."เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ พื้นที่เขตดอนเมือง เป็นการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค65 สำนักการระบายน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากคลองวัดหลักสี่ ถึงถนนช่างอากาศอุทิศ เขตดอนเมือง และได้ประชุมหารือแผนงานก่อสร้างเขื่อน ฯ กับประชาชนในชุมชนร่มไทรงาม เขตดอนเมือง โดยได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย รวมถึงได้มีการหารือแผนการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ในบริเวณพื้นที่ชุมชนดังกล่าว โดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนที่ชุมชนร่มไทรงาม ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 580 เมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562)

ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาวประมาณ 5,000 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ลงนามในสัญญา 20 พ.ค.65  ปัจจุบันผลงาน 0.60%)

ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 10,000 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ลงนามในสัญญา 4 มี.ค.65  ปัจจุบันผลงาน 2.50%)

และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาวประมาณ 10,700 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน ลงนามในสัญญา 3 ธ.ค.63  ปัจจุบันผลงาน 22.90%)
 

ทั้งนี้ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเปรมประชากร จะช่วยเพิ่มความลึกและความจุปริมาณน้ำในคลองมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำในคลอง ช่วยให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้ทางหนึ่งด้วย

 

\"กทม.\"เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ พื้นที่เขตดอนเมือง \"กทม.\"เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมฯ พื้นที่เขตดอนเมือง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ