ข่าว

"กทม." เล็งใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรสู่ระดับนานาชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กทม." เล็งใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ทันกับโลกสมัยใหม่ ต้องเทียบกับระดับ International

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2565 โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ทำการตลาดนัดจตุจักร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลาดนัดจตุจักรมีวิสัยทัศน์ (Vision) "ตลาด กทม. คุณภาพระดับสากล เพื่อประชาชนทุกระดับ (BMA Market ; International Quality For ALL)" ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่จะไม่เป็นแค่ตลาดภายในประเทศ แต่เป็นตลาดในระดับนานาชาติเพราะเราพูดถึง International ด้วย

 

จึงมีความตั้งใจให้ตลาดของเราเป็นผู้นำด้านดิจิตอล อาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ทันกับโลกสมัยใหม่ และทำอย่างไรให้เป็นตัวอย่างและเป็นที่เปรียบเทียบของตลาดอื่นๆ ซึ่งที่เราต้องทำคือต้องเทียบกับระดับ International ว่าปัจจุบันตลาดไปถึงไหน มีการพูดกันถึงการใช้ digital information การใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแลการเก็บค่าแผง international หรือไม่ เรื่องการบำบัดน้ำเสีย international หรือไม่ สิ่งนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องดำเนินการเนื่องจากเราได้ประกาศวิสัยทัศน์ไปค่อนข้างชัดเจนว่าเป็น  International Quality และมีอีกคำ For ALL หมายถึงสำหรับทุกคน ซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยคือทำให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งถ้าเป็นตลาดสำหรับทุกคน มีด้านอื่นที่สามารถบูรณาการได้เช่น สำนักพัฒนาสังคม ด้านคนพิการซึ่งส่วนใหญ่ต้องการได้รับโอกาส ด้านอาชีพโอกาสได้ทำมาค้าขายอาจรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วย

สำหรับการบริหารตลาดแบ่งเป็น 3 ส่วน

1.ตลาดนัดจตุจักร

2.ตลาดมีนบุรี ตลาดสนามหลวงสอง

และตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง

ในภาพรวมจะแบ่งงานให้ชัดเจน ทั้ง 3 ส่วนเนื่องจากมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละส่วนมีการจัดระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน คงไม่จัดระดับความสำคัญระดับเดียวกันทั้ง 12 ตลาด แต่ละตลาดมีรูปแบบที่ชัดเจนและมีวิสัยทัศน์เฉพาะ อาจมีแผนการดำเนินการที่แตกต่างกัน อย่างเช่น บางตลาดสัญญาเข่าอาจจะน้อยลง เราต้องทำให้เป็นสัญญาชั่วคราวมากขึ้น หรือมีวิสัยทัศน์ที่ลงทุนน้อย แต่ได้มาก โดยตลาดชุมชนอาจมีการบูรณาการร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานตลาดสามารถเป็นกำลังในการช่วยเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมของ กทม. อาทิ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ที่ให้ผู้ค้าแผงลอยเช่าสถานที่ของการทางพิเศษฯ อย่างเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วน มองว่าสำนักการตลาดสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สำนักงานเขตในจุดที่มีหาบเร่-แผงลอย

 


ทั้งนี้ ในที่ประชุม สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครรายงานผลประกอบการจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและฐานะทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 การลงพื้นที่ตรวจตลาดของคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดรุงเทพมหานคร การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินย่านพหลโยธินบริเวณตลาดนัดจตุจักร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

การจัดการตลาดบางแคภิรมย์ รวมทั้งหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าสัญญาอื่นที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในตลาดนัดจตุจักร และแนวทางการช่วยเหลือและการดำเนินการกับผู้เช่าแผงค้าตลาดบางแคภิรมย์

 

พร้อมทั้งเสนอขอรับความเห็นชอบงดเว้นค่าเช่าตามสัญญาเช่าอื่นตลาดบางแคภิรมย์ ขอรับความเห็นชอบปรับลดค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าอื่น ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ขอรับความเห็นชอบยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าล่าช้าตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็กและให้ผู้เช่าแผงค้าตลาดเทวราชผ่อนชำระปรับล่าช้า ขอรับความเห็นชอบขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าเช่าแผงค้าและค่าเช่า ตามสัญญาอื่น ตลาดชุมชน ขอรับความเห็นชอบเช่าตลาดเทวราชและที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ การให้สิทธิเอกชนลงทุนปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ตลาดรัชดาภิเษก ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าอื่นภายในตลาดนัดมีนบุรี (เพิ่มเติม) และการขออนุมัติการเช่าแผงค้าว่างประเภทศูนย์อาหาร โครงการขยายตลาดนัดมีนบุรีโดยยกเว้นการประกวดราคา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด