ข่าว

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ความว่า

 

“มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบ ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต สำแดงความปีติโสมนัสและถวายพระพรชัยมงคล

ราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนเรือนหลังใหญ่ ประกอบด้วยบุตรธิดาคือประชาชน ได้อาศัยพระบารมีแห่งบิดรมารดาของประชาชาติไทย คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นที่พึ่ง ให้ได้บรรลุถึงความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาเนิ่นนานกว่า 7 ทศวรรษ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างอยู่ใต้อาณาแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล ซึ่งทรงอภิบาลรักษาข้าแผ่นดิน ให้บรรเทาทุกขโทมนัส กระทั่งประสบความผาสุกเกษมสวัสดิ์เป็นอาจิณ ทั้งนี้ ก็ด้วยพระราชจริยาแห่งความเป็น ‘กัลยาณมิตร’ เพราะเหตุฉะนี้ ชาวไทยทั้งปวง จึงเทิดทูนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความตระหนักแน่แก่ใจว่าทรงเป็น ‘แม่’ ผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจใสสะอาด มีแต่ความปรารถนาดีต่อบุตรธิดา อุปมาประหนึ่งพระพรหมและกัลยาณมิตร ผู้เสถียรสถิตเป็นมิ่งขวัญประจำเหย้าเรือนไทยสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร’ แปลความว่า ‘มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน’ ในทุกสถาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ขอปวงประชาราษฎร จงมีจิตสโมสรสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประพฤติตนดั่งลูกผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวที มีสำนึกในทางชอบ อยู่ในกรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรมจรรยา เพื่อมิ่งมารดาผู้ทรงเป็นมหามิตรของปวงชนชาวไทย จักได้ทรงพระเกษมสำราญ เบิกบานด้วยพระราชหฤทัยโสมนัสอนุโมทนา ว่าลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดกาลนาน เทอญ.”

สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ติดตาม คมชัดลึก คลิก

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565 ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  ในครั้งนี้

รู้พร้อมกันที่ คมชัดลึก ทุก Platform

(https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด