ข่าว

ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนผู้หญิง ม.33 และ ม.39 ตรวจฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตรวจสุขภาพเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรี ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนผู้หญิง ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีทางเซลล์วิทยาหรือแป๊ปสเมียร์ (Pap smear) ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติหรือไม่ เป็นการตรวจหารอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งระยะเริ่มแรก ทำให้สามารถรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ รวมถึงรักษามะเร็งระยะเริ่มแรกอย่างได้ผล ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง ขณะที่ การตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนผู้หญิง ม.33 และ ม.39 ตรวจฟรี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนม.33 และ ม.39 สามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรีเพียงแสดงบัตรประชาชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดได้ที่สถานพยาบาล ดังต่อไปนี้


1. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม


2. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม


3. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

คำแนะนำก่อนการรับบริการ


- แสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์


-  งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ


- กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


- งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง


- หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย


- หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด