ข่าว

มีคำสั่งแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) มีคำสั่งแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร หลัง "สมเด็จพระวันรัต" มรณภาพ

ตามที่ "สมเด็จพระวันรัต" (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14.22 น. ด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค.2565 สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 18 -23 มี.ค. และในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พระราชทานศพนั้น

 

 

มีคำสั่งแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

วันที่ 18 มี.ค.2565 เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 สั่ง ณ วันที่ 17 มี.ค. 2565

 

 

มีคำสั่งแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

สำหรับ "พระธรรมวชิรญาณ" วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.7) อายุ 68 ปี สังกัดธรรมยุติกนิกาย จบการศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

 

 

มีคำสั่งแต่งตั้ง "พระธรรมวชิรญาณ" รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ

 


ฝ่ายปกครอง

 

  • พ.ศ.2558   เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ 
  • พ.ศ.2559   เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธ) 
  • พ.ศ. 2559  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - จังหวัดสมุทรปราการ (ธ) 
  • พ.ศ. 2561  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

สมณศักดิ์

 

  • พ.ศ. 2538 เป็น เปรียญธรรม 7 ประโยค 
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ 
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 
  • 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด