ข่าว

รวมจุดตรวจ "ATK" ฟรี รู้ว่าเสี่ยงขอตรวจหาเชื้อได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

รวมจุดตรวจ "ATK" ฟรี รู้ว่าเสี่ยงขอตรวจหาเชื้อได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รวมจุดตรวจ "ATK" รู้ตัวว่าเสี่ยงติดต่อขอตรวจหาเชื้อได้ฟรี 11 จุด ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมจุดตรวจแบบไดร์ฟทรูอีก 2 แห่ง จุดไหนใกล้บ้านเช็คด่วน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ยังคงออกไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ โดยที่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อและไม่ได้เข้าสู่ระบบการกักตัว ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง กรุงเทพมหานครจึงขอให้ประชาชนทุกคนที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย หรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้รีบตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ "ATK" ด้วยตนเอง โดยตรวจทันทีหากมีอาการป่วย หรือตรวจ  "ATK" ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย และตรวจ "ATK" ครั้งที่ 2  วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อวันสุดท้าย และหากพบว่าผลตรวจเป็นบวกให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา โทร.สายด่วน 1330 กด 14 หรือ โทร 1669 กด 2  หรือโทรสายด่วนโควิด EOC 50 เขต 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดบริการตรวจ  "ATK" ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   และ จุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru จากทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการตรวจโดยไม่ต้องลงจากพาหนะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน จนถึงวันที่ 1 เม.ย.65 
โดยตรวจฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามที่ สปสช.กำหนด ได้แก่ 

 

1.ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน (ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19) 
2.ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก) 
3.ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 
4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน 

โดยทั้ง 4 กลุ่มเสี่ยงที่ประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ "ATK" กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านเข้าระบบ BKKCOVID19 และลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ที่สายด่วน ศูนย์ BFC ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โทร.0 2225 1354

 

  • โรงพยาบาลตากสิน โทร.0 2437 7677 
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2289 7986 
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575, 0 2429 3258 
  • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร.0 2543 2090 
  • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.0 2327 3049 
  • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 3660 
  • โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6760 
  • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2452 7803 
  • โรงพยาบาลคลองสามวา โทร.0 2150 1300 
  • โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร.0 2180 0202 ต่อ 103

 

รวมจุดตรวจ "ATK" ฟรี รู้ว่าเสี่ยงขอตรวจหาเชื้อได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด