ในที่สุด นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็ออกมาขอโทษประชาชน กรณีไม่สามารถจัดหาวัคซีนป้องโควิดให้เพียงพอต่อสถานการณ์การระบาดโควิด-19

“..การกลายพันธุ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า ทำให้การระบาดรวดเร็วกว่าช่วงปีที่แล้ว การจัดหาวัคซีนไม่ตรงสถานการณ์ ต้องขอกราบอภัยอีกครั้ง”

นพ.นคร ยังเปิดเผยว่า ไทยอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโคแวกซ์ (Covax) แต่ยังไม่ได้ลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน สถาบันวัคซีนเตรียมประสานไปยังหน่วยงานชื่อกาวี (Gavi) เพื่อขอเจรจาจัดหาวัคซีนร่วมกับโคแวกซ์ เพื่อจัดหาวัคซีนปี 2565

จากข้อมูลแผนประเมินการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ของโคแวกซ์ ต้นปี 2564 ระบุว่า มีชาติสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด-19 จากโคแวกซ์ โดยไม่ปรากฏประเทศไทยอยู่ในเอกสารฉบับนี้

มาเลเซีย ,สิงคโปร์ และบรูไน จัดอยู่ในกลุ่มสั่งซื้อวัคซีนด้วยเงินทุนของประเทศตนเอง ส่วนกัมพูชา,อินโดนีเซีย, ลาว ,เมียนมา, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ทำสัญญาจองล่วงหน้า โดยจะมีบางประเทศได้รับเงินสนับสนุนจากโคแวกซ์ หากเข้าเกณฑ์เป็นประเทศยากจน และถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังต้องใช้งบประมาณซื้อวัคซีนโควิดในราคาที่ตกลงไว้กับโคแวกซ์อยู่

สำหรับรัฐบาลไทยยืนยันตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ทำให้ไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ได้ชี้แจงในการอภิปรายร่างงบประมาณปี 2565 โดยตอนหนึ่งได้แจงเหตุผลที่รัฐบาลไทยไม่เข้าโครงการโคแวกซ์ เพราะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนฟรี หากไทยเข้าร่วมจะจ่ายค่าวัคซีนแพง และไม่สามารถเลือกยี่ห้อได้ รวมถึงต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

สถานการณ์โควิดร้ายแรงกว่าที่คาด ไทยจึงหันมาเข้าโครงการโคแวกซ์ แต่ก็ช้าไปแล้ว เพราะต้องรอเจรจารอบใหม่ในปี 2565

++

น้ำใจมหามิตร

++

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564 ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้แถลงเกี่ยวกับการสืบต่อปฏิบัติ มาตรการสกัดกั้น และต้านการระบาดของโควิด-19 โดยกล่าวถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ที่ต้องบรรลุ 50% ของประชากรลาวทั้งประเทศ (7.6 ล้าน)

เทียบ 'กึ๋น' ผู้นำทำไมตกขบวน 'โคแวกซ์'

ท่านพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

ปัจจุบัน มีประชาชนลาวได้รับวัคซีนทั้งเข็ม 1 เข็ม2 ไปแล้ว 1,800,621 คน และลาวเพิ่งได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (แบบเข็มเดียว) 1 ล้านโดส จะทำให้คนลาวอีก 1 ล้านคนได้รับวัคซีน เมื่อรวมกับที่ฉีดไปก่อนหน้านี้ ก็จะได้ 40% ของประชากรลาว

รัฐบาลลาวเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ตั้งแต่กลางปี 2563 นับแต่เดือน ก.พ.2564 เป็นต้นมา ลาวได้วัคซีนจากโคแวกซ์ 1,411,000 โดส แยกเป็นยี่ห้อแอสตราเซเนกา 132,000 โดส ,ไฟเซอร์ 101,000 โดส และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1,008,000 โดส

นอกจากนี้ ลาวได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนมิตร ได้แก่ซิโนฟาร์ม 1,900,000 โดส (รัฐบาลจีนช่วยเหลือ) และสปุตนิก วี 5,000 โดส (รัฐบาลรัสเซียช่วยเหลือ)

ดร.พอนปะเสิด อุนาพม หัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ลาวมีโควต้าที่จะได้รับวัคซีนอีก 6,606,084 โดส โดยจะมีการจัดส่งให้เป็นระยะๆ

++

ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม

++

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2654 สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊คแจ้งข่าว วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ที่สั่งซื้อจากจีนมาถึงกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเดือน ส.ค. จะได้รับซิโนฟาร์มอีก 4 ล้านโดส และซิโนแวก 2 ล้านโดส ส่วนเดือน ก.ย. จะได้ซิโนแวกอีก 5 ล้านโดส

เทียบ 'กึ๋น' ผู้นำทำไมตกขบวน 'โคแวกซ์'

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

จากเดือน ก.พ.จนถึงปัจจุบันนี้ กัมพูชาได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ทั้งสั่งซื้อและรับบริจาค มากกว่า 7 ล้านโดส

ที่น่าสนใจ สมเด็จฮุน เซน ได้นำกัมพูชาเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ แต่เพิ่งได้รับวัคซีนล็อต แรกจำนวน 324,000 โดส ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย เมื่อเดือน ก.พ.2564

เนื่องจากการระบาดรอบใหม่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น สมเด็จฮุน เซน จึงปรับแผนสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค และซิโนฟาร์ม จากจีนอย่างเร่งด่วน เพื่อนำฉีดปูพรมทั่วประเทศ จนถึงวันนี้ มีชาวกัมพูชาได้รับวัคซีนไปแล้ว 6 ล้านคน และจะบรรลุเป้าหมาย 10 ล้านคน ภายในปีนี้ (ประชากรกัมพูชา 16 ล้านคน)

จะเห็นได้ว่า สมเด็จฮุน เซน ปรับตัวได้เร็ว เมื่อวัคซีนจากโคแวกซ์สะดุด หลังอินเดียประสบวิกฤตโควิด กัมพูชาจึงได้สั่งซื้อวัคซีนจากจีนอย่างเร่งด่วน ช่วงเดือน ก.ค.นี้ มีเที่ยวบินจากจีนนำวัคซีนมาส่งทุกสัปดาห์

อ่านข่าวที่เกีี่ยวข้อง