++
    วันที่ 29 ม.ค.2564 สำนักข่าวออนไลน์หลายแห่ง ในสหภาพเมียนมา ได้รายงานว่า มีการเคลื่อนกำลังยานเกราะล้อยาง 2 คัน พร้อมรถบรรทุกลำเลียงทหาร 6 ล้อ 5 คัน เข้าไปในเมืองล่าเสี้ยว รัฐฉานตอนเหนือ และมีภาพยานเกราะล้อยาง 2 คัน จอดอยู่ที่วงเวียนอูถ่องโบ่ ใกล้ทะเลสาบกั่นด่อจี เขตบะฮาน นครย่างกุ้ง

             กลิ่นปฏิวัติ'ทหารพม่า'จี้สอบโกงเลือกตั้ง

           รถหุ้มเกราะที่ย่างกุ้ง
 

เวบข่าวบางสำนัก พาดหัวตัวเป้ง “ได้กลิ่นรัฐประหาร” ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แห่งสหภาพเมียนมา
    เนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา กองทัพเมียนมา ได้กล่าวหาว่ามีความผิดปกติอย่างกว้างขวางกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าว
    กองทัพเมียนมา อ้างว่า มีการโกงผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึง 8.6 ล้านคนทั่วประเทศ พร้อมกับจี้ให้ กกต.เมียนมา ออกมาแสดงความผิดชอบ

 

                    กลิ่นปฏิวัติ'ทหารพม่า'จี้สอบโกงเลือกตั้ง

                    รถหุ้มเกราะในหล่าเสี้ยว

วันที่ 28 ม.ค.2564  พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการสูงสุด กองทัพแห่งชาติ ได้แสดงท่าทีทางการเมืองในสุนทรพจน์ ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ เดอะ เมียวดี เดลี่ กระบอกเสียงของกองทัพว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่อยู่ในฐานะสูงกว่ากฎหมายทั้งหมด และควรได้รับการเคารพและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หากไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แล้ว อาจมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ถอดรหัสได้ว่า กกต.เมียนมา ยังเมินเฉยต่อการทุจริตเลือกตั้งครั้งใหญ่นี้ กองทัพเมียนมาไม่มีทางเลือก ต้อง “ยกเลิกรัฐธรรมนูญ” โดยการทำรัฐประหาร

                กลิ่นปฏิวัติ'ทหารพม่า'จี้สอบโกงเลือกตั้ง

               ซูจี กับผู้นำทหารพม่า

+
จี้สอบโกงเลือกตั้ง
++
    ตั้งแต่ปลายปี 2563 กองทัพเมียนมา ได้เรียกร้องซ้ำหลายครั้งต่อ กกต.เมียนมา ให้เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง และข้อเรียกร้องดังกล่าว ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
    ผลการเลือกตั้งเมื่อ 8 พ.ย.2563 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) พรรคฝ่ายรัฐบาล กวาดชัยชนะไปได้ แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนในเรื่องการตัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภูมิภาคที่มีความขัดแย้ง และพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) พรรคฝ่ายค้านที่ทหารเมียนมาให้การสนับสนุน ก็ชี้ว่า มีการโกงการเลือกตั้ง
    วันที่ 26 ม.ค.2564 กองทัพเมียนมา ตั้งโต๊ะแถลงเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโกงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา โดยนำเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ กกต.ทำผิดพลาด 8.6 ล้านกรณี มาโชว์นักข่าวด้วย
    เมื่อนักข่าวถามว่า หาก กกต.ไม่ยอมตรวจสอบการโกงเลือกตั้ง และสภาสหภาพฯ ไม่นำเรื่องทุจริตเลือกตั้งเข้าไปถกในสภาฯ กองทัพเมียนมา จะทำรัฐประหารหรือไม่? 
    พลจัตวา ซอ มิน ทุน  เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากคณะกรรมาธิการข่าวของกองทัพแห่งชาติเมียนมา กล่าวว่า เราไม่ได้พูดว่ากองทัพจะยึดอำนาจ และเราไม่ได้พูดว่า จะไม่ทำรัฐประหารเช่นกัน สิ่งที่เราสามารถพูดได้คือ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วย
    อนึ่ง เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2564 พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพแห่งชาติ บรรยายพิเศษทางไกลผ่าน Video Conference ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศ (NDC) สถาบันวิชาการป้องกันแห่งชาติเมียนมา กรุงเนปิดอว์ ความตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงกฎเกณฑ์การปกครองทางด้านการเมืองอย่างกว้าง ๆ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปบริหารในทางการเมืองของรัฐหรือประเทศ หากไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ชอบระบอบรัฐธรรมนูญยกมาเป็นข้ออ้างในการล้มเลิกกฎหมายนี้ นั่นหมายความว่าจะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ