++
    คักคักไม่แพ้ม็อบเพนกวิน ม็อบเสื้อขาว-โบว์ขาวของไอลอว์ และภาคประชาชน เดินขบวน 2.2 ก.ม. นำ 1 แสนรายชื่อไปส่งที่รัฐสภา ในกิจกรรม “ร่วมรื้อ-ร่าง-สร้าง รัฐธรรมนูญประชาชน” เมื่อ 22 ก.ย.2563
    เนื่องจากรัฐสภามีกำหนดวาระพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 ก.ย.2563 ฝ่ายประชาชนจึงนำเสนอทางออกปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน ผ่านช่องทางการเข้าชื่อร่วมกัน 

 

                    'จอน' เจ้าเก่า เขย่ารัฐสภา ชง รธน.ประชาชน

++
ไอลอว์คืออะไร?
++
    ไอลอว์ หรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งทำงานกับภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม
    ไอลอว์ หรือ iLaw ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 และมีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึง หลักการประชาธิปไตย, เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรม และตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
    เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 ทีมงานไอลอว์ (iLaw) จัดกิจกรรมเปิดตัวล่ารายชื่อประชาชนให้ครบ 50,000 รายชื่อ เพื่อแก้รัฐธรรมนูญ ภายใต้แคมเปญ "50,000 ชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ" เพื่อจะนำไปยื่นต่อรัฐสภา เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายได้จริง
    ครั้นถึงวันที่ไปยื่นรายชื่อที่รัฐสภา ปรากฏว่า มีลงชื่อเกิน 1 แสนคน

 

                                'จอน' เจ้าเก่า เขย่ารัฐสภา ชง รธน.ประชาชน

                         จอน นำทีมชงรายชื่อถึงรัฐสภา

++
จอนเจ้าเก่า
++
    “จอน อึ๊งภากรณ์” ผู้อำนวยการไอลอว์ (iLaw) เป็นหัวเรือใหญ่ในการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นระยะเวลา 6 ปีกว่าแล้วที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ รัฐบาลทหาร แม้มีเลือกตั้งแต่ก็เป็นรัฐธรรมนูญภายใต้ คสช. และกลุ่มคนที่มาจากพวกเดียวกันที่ยังเป็นรัฐบาลอยู่ในปัจจุบัน 
    รัฐธรรมนูญที่มี ไม่ใช่เพื่อประชาชนที่แท้จริง แต่เป็นกลุ่มชนชั้นปกครองที่ได้ประโยชน์ ซึ่งสังคมทุกส่วนต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการการยกเลิกรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 
    “จอน” เป็นบุตรชายคนโตของศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จบการศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ (Sussex) ที่อังกฤษ แต่กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทย เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 5 ปี 
    ปี 2543 จอน อึ๊งภากรณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร 
    ปี 2547 จอนได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนก่อตั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระชื่อ “ประชาไท”
    ปี 2552 จอนได้ริเริ่มทำโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)