กรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด และนายเนตร นาคสุข  รองอัยการสูงสุด(อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงรักษาการในตำแหน่งรองอัยการสูงสุดในขณะนั้น )พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาที่ 1 ฐานกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา( ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 4 นั้น

สำหรับนายเนตร จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสองจากจุฬาฯ และเนติบัณฑิตไทย

ผ่านตำแหน่งสำคัญมา อาทิ  อัยการจังหวัดน่าน,อัยการจังหวัดพิจิตร , รองอธิบดีอัยการภาค 6 , อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่  ขึ้นเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง จากนั้นเป็นรองอัยการสูงสุด 

เป็นบุคคลเดียวกับที่ผู้ลงนามคำสั่งชี้ขาดไม่อุทธรณ์คดีหมายเลขดำที่ อท.245/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายพานทองแท้ ชินวัตร ข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบคบกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 , 9 , 60 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 มาตรา 10 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ,91 ในคดีร่วมกันฟอกเงิน เงินปล่อยกู้แบงก์กรุงไทยให้กับกฤษดามหานคร จำนวน 10 ล้านบาท