จากนี้ไป “อุตตม สาวนายน“ และ ”สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” จะก้าวต่อไปในทิศทางใด ย่อมขึ้นอยู่กับ “จอมยุทธ์กวงสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ คาดว่า หลังปรับ ครม. คงมีความชัดเจน

อีกคนที่น่าจับตา “ชวน ชูจันทร์” ปราชญ์เดินดินแห่งตลาดคลองลัดมะยม ตลิ่งชัน เพื่อนร่วมรุ่นกับ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สมัยเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ผู้จดทะเบียนก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ จะขยับไปตั้งพรรคใหม่อีกหรือไม่?

นับแต่แยกทางจาก ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี 2549 สมคิดซุ่มซ่อนสะสมเครือข่ายสายสัมพันธ์ โดยตั้งกลุ่มธรรมาธิปไตย เชื่อมร้อยกับกลุ่มต่างๆ ที่แตกตัวออกมาจากพรรคไทยรักไทย

ปี 2550 มีข่าวสมคิดไปร่วมงานการเมืองกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ กระทั่งการเลือกตั้งผ่านไป 2 รอบ สมคิดและขุนพลข้างกาย ก็มาโผล่ที่ คสช.

++

ที่มาของ 4 กุมาร

++

“เฮียกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หอบหิ้ว 4 กุมาร อย่าง อุตตม สาวนายน,สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ กอบศักดิ์ ภูตระกูล มาขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐให้ คสช. ตั้งแต่ปี 2558

อุตตมเปรียบเหมือนแขนขวาของเฮียกวง เคยทำงานร่วมกับสมคิดมาตั้งแต่อยู่ที่นิด้า ยุคไทยรักไทย อุตตม เคยเป็นที่ปรึกษา และผู้ช่วยรัฐมนตรีของสมคิด สมัยที่เขาเป็นรัฐมนตรีคลัง

ส่วนแขนข้างซ้ายของสมคิดคือ สนธิรัตน์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เขาเป็นนักปฏิบัติการและมือประสานสิบทิศ

สมัยที่สมคิด ยังเดินงานมูลนิธิสัมมาชีพ ก็ได้ “สนธิรัตน์” เป็นมือทำงาน จนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาสังคม และต่อยอดมาเป็นยุทธศาสตร์ประชารัฐ สมัยรัฐบาล คสช.

++

บ้านพักสัมมาชีพ

+++

ปี 2552 นพ.ประเวศ วะสี กับสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้ริเริ่มที่จะจัดตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ ประกอบด้วย สำราญ ภูอนันตานนท์ ,นพ.มงคล ณ สงขลา ,บุญยเกียรติ โชควัฒนา ฯลฯ

อุดมการณ์ของมูลนิธิสัมมาชีพ คือการเชื่อมโยงชุมชน ภาคีพัฒนาและภาคธุรกิจ ให้มาทำงานร่วมกัน สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ขึ้นมา

ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุคแรกๆ คือ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ โดยมีตัวแทนภาคธุรกิจอาทิ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา และอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ที่ทุ่มเทกับภารกิจสร้าง “สัมมาชีพทั้งแผ่นดิน”

เมื่อสมคิด และ 4 กุมาร เข้ามาร่วมรัฐบาลประยุทธ์ ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ใต้ร่มเงา คสช. จึงเกิดยุทธศาสตร์ “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากอุดมการณ์ของสัมมาชีพ

จากวันนั้น ถึงวันนี้ มูลนิธิสัมมาชีพ มีอายุ 11 ปี ยังขับเคลื่อนต่อไป ภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ

สมมติว่า เฮียกวง ต้องพา 4 กุมาร ถอยทัพออกจากรัฐบาลประยุทธ์ “มูลนิธิสัมมาชีพ” น่าจะเป็นบ้านพักหลังแรกๆ ของผู้คนรอบกายเฮียกวง

จากสัมมาชีพ จะพัฒนาต่อไปในทิศทางของ “กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม” หรือ “พรรคการเมือง” ก็น่าจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง