ท่ามกลางวิกฤติแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อันนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย บางคนมองว่า มันอยู่ภายใต้การเกิดขึ้นและแตกดับ ไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ บางทฤษฎีอาจพูดเลยไปถึงการปรับสมดุลของโลกตามธรรมชาติที่มวลมนุษย์แม้จะหยั่งรู้แต่ก็ไม่อาจเอาชนะ หลากหลายวิชาชีพอยู่ในภาวะระส่ำระสาย วุ่นวาย โกลาหล ทั้งด้วยเหตุความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ที่กลืนกินสรรพสิ่งในโลกยุคเก่ามาก่อนหน้า และการอุบัติขึ้นของไวรัสมรณะที่กำลังผลาญคร่าอยู่ทุกมุมโลก หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ก็ไม่อาจหลบหลีกไปจากคลื่นยักษ์นี้ ที่ซัดถล่ม ระลอกแล้ว ระลอกเล่า

 

 

 

          แม้เราจะเพียรพยายามดิ้นรน ประหยัด อดทน ทำงานกันหนักขึ้น ด้วยจำนวนพนักงานที่ลดน้อยลงตามจำนวนหน้ากระดาษที่จำใจต้องเบียดบังท่านผู้อ่านอย่างยากจะหลีกเลี่ยง เพื่อจะยืนหยัดทำหน้าที่ของสื่อที่ดี มั่นคงในความเที่ยงธรรม นำเสนอข่าวสารและสาระอื่นๆ ในมิติแห่งความ คม-ชัด-ลึก ตามปณิธานที่เราให้ไว้นับตั้งแต่วันก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 หรือใกล้จะถึง 19 ปีผ่านมาแล้ว บนถนนสายน้ำหมึก เราไม่อาจอวดอ้างตัวเองว่า ดีเด่นปานใด เพราะนั่นย่อมขึ้นกับคำวินิจฉัยของผู้เสพสื่อ หากแต่น้ำพักน้ำแรงที่พวกเราลงไปนั้น เชื่อว่าย่อมยังประโยชน์แก่สังคมโดยรวมไม่มากก็น้อย

           ความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มถาโถมสืบเนื่องมาหลายปี ในห้วงยามที่กล่าวขานกันว่า เป็นวันเวลา “ขาลง” ของสื่อ หลายสำนักถึงกาลอำลาเพื่อบ่ายหน้าสู่สนามสื่อออนไลน์ที่ลงหลักปักฐานเอาไว้เป็นหลังอิง ชื่อของคม ชัด ลึกออนไลน์ ก็เฉกเช่นกัน ที่จะยังคงอยู่สืบไป แม้ในวันนี้ วันที่ 8 เมษายน 2558 หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ที่ตีพิมพ์ด้วยหมึก บนม้วนกระดาษ เดินเครื่องด้วยแท่นพิมพ์ กองบรรณาธิการ วางมือจากคีย์บอร์ดหลังพาดหัวข่าวไวรัสมรณะเป็นข่าวสุดท้าย เสียงเดินแท่นพิมพ์โครมครืนจะเงียบลงในเวลาต่อจากนั้นอีกไม่ช้าเมื่อช่างแท่นดับสวิตช์ปิดลง เหลือไว้เพียงความเงียบในกาลเวลา ซึ่งเราเชื่อว่าชื่อของสื่ออายุ 18 ปีกว่าฉบับนี้มิได้มลายสูญ

 

 

 

           มิเพียงเรา ไม่กี่สิบชีวิตที่เหลืออยู่ในกองบรรณาธิการเพื่อรักษาปราการด่านสุดท้ายเอาไว้ แต่ย่อมหมายรวมถึงผู้ให้กำเนิด ผู้ร่วมงาน บนถนนสายนี้ร่วมกันมา ย่อมพร้อมใจกันคารวะท่านผู้อ่าน ผู้มีพระคุณเหลือล้ำกับเรา คำวิจารณ์ ทักท้วง เสนอแนะ ที่สะท้อนกลับมาพร้อมกำลังใจสนับสนุน เสมือนดังลมใต้ปีกที่ประคับประคองให้คนทำสื่อกลุ่มนี้โบยบินอย่างกล้าแกร่งกว่าทศวรรษ “คม ชัด ลึก” ฉบับสุดท้ายในมือท่าน อำลาผู้อ่านด้วยด้วยความเศร้าสะเทือนใจยิ่งกับข่าวใหญ่ ที่เราปรารถนาอย่างยิ่งว่า จะเป็นข่าวเล็กลงเรื่อยๆ และหลุดไปจากหน้าหนึ่งของสื่ออื่นๆ ในเร็ววัน