‘ดับเครื่องชน’ วันนี้ขอให้ทุกคนระวังการแพร่ระบาดโดย ขสมก.แจ้งเตือนตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ

 

 

 

 

          นั่นคือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เพราะอาจมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียติดอยู่

          หนทางที่จะไม่ต้องใช้เงินสดนั้นมีหลายหนทางและขอให้ร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆ แนะนำประชาชนด้วย

          ณ เวลานี้ทุกคนต้องช่วยกันทุกวิถีทาง อย่านิ่งเฉยเป็นอันขาด

อ๊อด เทอร์โบ



ขอให้ใช้สติพิจารณา

           จดหมายจากคุณ ‘บุญเลิศ’ ถนนดินสอ ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ตรงกับใจผมมาก เพราะเชื่อว่าแทบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือติดตามข่าวต่างๆ ทำให้แพร่ไปอย่างรวดเร็วจากการส่งข้อความในรูปแบบต่างๆ กัน

            ขออนุญาตคุณ ‘จึงอุรา’ นำมาบอกต่อ เพราะมีประโยชน์ต่อชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากและเวลานี้บางคนติดมือถือจนเป็นอาหารหรืออุปกรณ์ดำรงชีวิต ขาดไม่ได้

           หมดจากวิกฤตินี้แล้วอยากให้ทุกคนได้ผ่อนคลายไปเที่ยวต่างจังหวัดหาความสุขแบบพอเพียง และไม่ขอแนะนำให้ไปเมืองนอกเพราะบางประเทศปิดกั้น

           กลับสู่ความจริง ณ เวลานี้ต้องมีสติ มีความเข้มแข็ง อย่าเชื่อในข่าวเท็จที่ปล่อยออกมาและหาประโยชน์ หาความรู้จากโลกโซเชียลเต็มที่

อ๊อด เทอร์โบ

 

 

 

อย่าเชื่อข่าวลวง-ข่าวปลอม

ชีวิตจะติดลบ

          เมื่อก่อนสถานการณ์ประเทศไทยจะเป็นแบบนี้ เรามีความสุขกับการท่องเที่ยวหลายๆ จังหวัด ล่าสุดได้ไปเมืองสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มา สวยงามมีเสน่ห์มากครับและต่อนี้ไปเมื่อเข้าสู่ชีวิตปกติแล้วอยากให้ไปหาความสุขกันบ้าง

          ไปคราวนี้นั่ง บขส.ไปและได้รับหนังสือนิตยสาร ‘คู่หูเดินทาง’ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีหลายเรื่องน่าสนใจมากและที่อยากให้รู้คือ คอลัมน์ ‘เก็บมาฝาก’ เขียนโดยคุณ ‘จึงอุรา’ น่าสนใจมากและขออนุญาตนำมาบอกต่อเพราะชีวิตเราตอนนี้เกี่ยวกับโลกออนไลน์ซึ่งมีผลต่อตัวเองมาก

           นั่นคือเราต้องมีสติให้มาก คิดไตร่ตรอง ให้ความชื่นชมยกย่อง เลือกรับหรือเลือกเลียนแบบบุคคลต้นแบบที่ดี มีพฤติกรรมที่ดี ร่วมกันเปลี่ยนบรรทัดฐาน สร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นดีกว่า

           ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งกายหรือวาจา ไม่ใช้ความรุนแรงในการแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน จะทำให้เด็กและเยาวชนรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจและสบายใจ มีการชื่นชมกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมด้านจิตสาธารณะ

           มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา หลีกเลี่ยงการรับสื่อที่เกี่ยวกับความรุนแรง โดยครูอาจารย์และเพื่อนนักเรียนควรหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษ หรือการตำหนิ การแสดงความคิดเห็นถึงข้อเสียของเด็กในที่สาธารณะ ควรเสริมบทเรียนด้านการวิเคราะห์แยกแยะ การรู้เท่าทันสื่อและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเด็ก ตลอดจนมีมาตรการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนที่เหมาะสม สนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี

           สำหรับสื่อมวลชนอย่าสร้างหรือเผยแพร่กระแสหรือค่านิยมพฤติกรรมทางลบของบุคคลให้เกิดขึ้นได้ในสังคม สามารถสร้างไอดอลด้านลบในช่วงข้ามคืนได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงควรร่วมมือกันสร้างค่านิยมใหม่ๆ ที่ดีให้กับสังคมให้มากขึ้น ด้วยการยึดจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่นำเสนอความรุนแรงซ้ำๆ หรือนำเสนอข่าวสารด้วยอารมณ์หรือความเห็นที่รุนแรง

           หรือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับบุคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ควรเสนอถึงผลกระทบ การป้องกัน และการจัดการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมแทน

          จึงควรร่วมกันเฝ้าระวัง แจ้งเตือนหรือแจ้งลบเพจหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสมหรือสร้างข่าวปลอม (Fake News) หลีกเลี่ยงการส่งต่อที่จะยิ่งขยายความรุนแรงหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางลบ

          จึงขอให้ช่วยกันมีสติ อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ เพราะจะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลย ให้มีความพอเพียงด้วยครับ

บุญเลิศ (ดินสอ)

