คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เจาะประเด็นร้อน

พญาเสือ เชิญอ่าน "เคอร์ฟิว"

24 มีนาคม 2563 - 14:45 น.
ศอฉโควิด,เคอร์ฟิว,พรกฉุกเฉิน
เจาะประเด็นร้อน

Shares :
เปิดอ่าน 2,216 ครั้ง

พญาเสือ เชิญอ่าน "เคอร์ฟิว" คอลัมน์... คลุกวงใน โดย... พญาเสือ          ทันทีที่ นายกฯแถลงจบ “พญาเสือ” ยิ้มเลยว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548 นั้น เริ่มมีผลวันที่ 26 มีนาคม. นั้น หมายความว่า นายกฯเริ่ม “กระชับพื้นที่” และ”กระชับอำนาจ” เข้ามาทุกขณะ

 

อ่านข่าว...   ด่วน ดีเดย์ 26 มี.ค.ครม.ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินสู้โควิด
 

 

 

 

          00000แต่สิ่งที่จะตามมา หลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นอกจาก รัฐบาลจะมี “ศอฉ.โควิด” แล้ว ยังจะมีการประกาศ”เคอร์ฟิว”ตามมา ขึ้นกับ ผอ.ศอฉ.โควิด ว่าจะเอามาหมดหรือไม่ เพราะประเด็น”เคอร์ฟิว” อยู่ในมาตรา 9 ของ พ.ร.ก.ดังกล่าว000000


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 


          มาตรา ๙
          ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
          (๑)   ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
          (๒)   ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย


          (๓)   ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร

 

          (๔)   ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
          (๕)   ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ

 

          (๖)   ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

 

 

 

 

          ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ