รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวระหว่างการแถลงข่าวรับมือสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ว่า

          “จากการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบ แต่ในทางการแพทย์จำเป็นต้องสร้างแบบจำลองในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก่อน เพราะไม่สามารถรอให้ถึงขั้นสูงสุดก่อนดำเนินการ”

 

 


       

          รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เปิดเผยว่า ตามแบบจำลองคาดการว่าอีกประมาณ 12 เดือน จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการประมาณ 1 ล้านคน จำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาทั้งหมด 2 แสนคน จะมีความรุนแรงประมาณ 200 คน

เปิดไทม์ไลน์  12 เดือน ไทยติดเชื้อโควิด-19เท่าไหร่?

 

เปิดไทม์ไลน์  12 เดือน ไทยติดเชื้อโควิด-19เท่าไหร่?

          ก่อนหน้านั้นสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย เผยแพร่สารเฉพาะกิจจากนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย เรื่อง เดินหน้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 เปิดเผยกราฟจำลอง สมมุติฐานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระบุเป็นข้อๆ ดังนี้

          1.ประเทศไทยอยู่ในระยะที่คนติดเชื้อโควิด-19 อยู่ 1 คน แพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้ 1.6 คน ดังนั้นในช่วงเดือนเมษายน 2563-มีนาคม 2564 จะมีผู้ติดเชื้อในไทย 200,000 คน

          2.สภาพอากาศยอดจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2563 และช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมกราคม 2564

          3.นับจากนี้เมื่อได้รับเชื้อไปแล้วจะมีผู้ที่แข็งแรงดีไม่แสดงอาการหรือยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย 80% อีก 20% จะเป็นผู้ที่แข็งแรงดีหรือมีปัจจัยเสี่ยงแต่ป่วย

          4.การป่วยจะรุนแรงน้อย 80% ปานกลาง 15% และรุนแรงมาก 5%

          นับจากนี้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจะอยู่ในกรุงเทพฯ 50% จากมาตรการปิดกรุงเทพฯ ที่เหลือกระจายอยู่ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอีก 12 เขต แบ่งระดับโรงพยาบาลที่ใช้รักษาผู้ป่วยเป็น 3 ระดับคือ

          ระดับ 3 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพสูง ดูแลผู้ป่วยรุนแรงมาก 5%

          ระดับ 2 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพปานกลาง ดูแลผู้ป่วยปานกลาง 15%

          ระดับ 1 มีสถานที่ป้องกันเชื้อและอุปกรณ์ช่วยชีวิตประสิทธิภาพน้อย ดูแลผู้ป่วยรุนแรงน้อย 80%

          สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ยังเผยแพร่กราฟแบบจำลองจำนวนคนป่วยในแต่ละเดือนถึงมีนาคม 2564

เปิดไทม์ไลน์  12 เดือน ไทยติดเชื้อโควิด-19เท่าไหร่?

 

 

 

       

          30 มีนาคม-5 เมษายน ติดเชื้อ 7,500 คน, 6-13 เมษายน ติดเชื้อ 17,500 คน, 14-30 เมษายน ติดเชื้อ 22,500 คน, พฤษภาคม ติดเชื้อ 40,000 คน, มิถุนายน ติดเชื้อ 35,000 คน, กรกฎาคม ติดเชื้อ 20,000 คน, สิงหาคม ติดเชื้อ 15,000 คน, กันยายน ติดเชื้อ 5,000 คน, ตุลาคม ติดเชื้อ 5,000 คน, พฤศจิกายน ติดเชื้อ 7,500 คน, ธันวาคม ติดเชื้อ 7,500 คน

          มกราคม 2564 ติดเชื้อ 7,500 คน, กุมภาพันธ์ ติดเชื้อ 5,000 คน, มีนาคม ติดเชื้อ 5,000 คน รวม 200,000 คน โดยมีการคาดการณ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 540 คน

          รศ.นพ.นิธิพัฒน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามทรัพยากรในตอนนี้ถือว่าเพียงพอ โดยหลังจากเดือนมีนาคม 2564 หากคุมสถานการณ์ได้ดี สถานการณ์ก็จะเบาลง

          สำหรับข้อเรียกร้องให้ใช้มาตรการยาแรงปิดประเทศ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่คือการปิดประเทศแบบหนึ่ง สำหรับการปิดประเทศขั้นสูงสุดคือการระงับการข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ ระงับการเคลื่อนย้ายประชาชน เช่น ห้ามข้ามจังหวัด ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ในการปิดชายแดนแต่การปิดโดยสมบูรณ์คงยังไม่ถึงขนาดนั้น