ยามนี้ประเทศไทยของเรากำลังเครียดจากหลายๆ เรื่อง ยิ่งกว่าอากาศร้อนที่กำลังรุนแรงทุกขณะ

         

 

          นายกฯ เหนื่อยจากฝุ่นพิษมาจนถึงโควิค-19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบลงแบบใด-เมื่อไร และล่าสุดสถานการณ์การเมืองก็เหมือนคลื่นใต้น้ำหรือไฟสุมขอนรอการปะทุทุกนาที

 

 

          ไปที่ไหนมีแต่คนถามและได้ยินบ่อยๆ ว่ารัฐบาลจะไปรอดหรือไม่ และจะต้องหาทางออกด้วยการปรับ ครม. หรือยุบสภา หรือให้รัฐมนตรี (บางคน) ลาออก

          นอกจากการเมืองในสภาหรือพรรคร่วมรัฐบาลประกาศว่าจะไม่พายเรือให้โจรนั่งแล้วต่อไปรัฐบาลผสมที่เหมือนแก้วร้าวยากที่ประสานให้ดีดังเดิมได้

          มองให้ทะลุแล้วจะเห็นว่ารัฐมนตรีบางคนหาแต่เรื่องและเป็นตำบลกระสุนตกหรือเป็นจุดอ่อนให้โจมตี

          บรรดาม็อบต่างๆ ที่รอวันจุดประกายให้เป็นลูกไฟและก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้

          ใครอย่าคิดว่าภายใต้พื้นน้ำที่ราบเรียบนั้นจะมีสัตว์ประหลาดแฝงตัวอยู่
อ๊อด เทอร์โบ



 อย่าปล่อยให้ถูกกินเปล่า
          คุณ ‘ไพบูลย์’ เยาวราช มีคำแนะนำที่ดีมากๆ ในสถานการณ์แห่งความสับสนและมีหลายๆ ประเทศปิดประตูเข้า-ออก

          ขอให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายอย่าปล่อยให้เงินของท่านสูญเปล่าเพราะยกเลิกทัวร์

          โปรดดำเนินการด่วนเพราะล่าช้าไปจะเสียโอกาส
อ๊อด เทอร์โบ



 ยกเลิกทัวร์ยังไงให้ได้เงินคืน
 เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค–19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างมีความต้องการขอยกเลิกการเดินทางโดยเฉพาะซื้อบริการนำเที่ยวจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

          วันนี้ผมมีคำแนะนำจากกรมการท่องเที่ยว โดย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผย 3 วิธียกเลิกทัวร์อย่างไรให้ได้เงินคืน หนีไวรัสโควิด-19 ระบาด

          แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน นักท่องเที่ยวจะได้รับคืนเงินเต็มจำนวน หากแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน นักท่องเที่ยวจะได้รับคืนเงินครึ่งราคา และหากแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการคืนเงิน

          ทั้งนี้การจ่ายค่าบริการนำเที่ยวคืนให้แก่นักท่องเที่ยวดังกล่าวหากบริษัททัวร์มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการนำเที่ยวที่ต้องจ่ายคืนให้นักท่องเที่ยวได้


          โดยให้บริษัททัวร์แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ แต่หากค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์สูงกว่าเงินค่าบริการนำเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้ชำระไว้ บริษัททัวร์จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวได้

          นอกจากนี้สายการบินการบินไทยยังผ่อนผันให้เลื่อนกำหนดการบินได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากนักท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์มีความจำเป็นต้องเลื่อนต่อไปอีก จะเลื่อนได้ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และจะต้องพิจารณาว่าเป็นการเลื่อนในเส้นทางเดียวกันหรือไม่ หากเปลี่ยนเส้นทางอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม

          ด้านสายการบินนกแอร์ ได้แบ่งกลุ่มบัตรโดยสารเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบัตรโดยสารแบบซีรีส์ ซึ่งบริษัททัวร์ได้วางมัดจำบัตรโดยสารเครื่องบินตลอดทั้งปีในเส้นทางญี่ปุ่น ทางสายการบินจะยกเลิกค่าธรรมเนียมให้ แต่ยังคงเก็บค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น และกลุ่มบัตรโดยสารแบบกลุ่ม สามารถนำไปใช้ในภายหลังได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้บริษัททัวร์มีระยะเวลาและความคล่องตัวในการจัดการธุรกิจ รวมถึงนักท่องเที่ยวจะได้มีทางเลือกในการเดินทางและได้รับเงินคืนจากบริษัททัวร์มากที่สุด

          ส่วนของกรมท่าอากาศยานจะเสนอปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานแก่สายการบินในช่วงภาวะวิกฤตินี้ รวมถึงจะเสนอให้ปรับลดค่าเช่าของผู้ประกอบการรถเช่าที่ใช้พื้นที่ของสนามบินเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไพบูลย์ (เยาวราช)



 โรงงานอุตสาหกรรม
 ต้องร่วมมือป้องกันไวรัส

          ผมไม่ต้องการคำตอบแต่ขอความร่วมมือโดยข่าวที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรม ‘สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ’ แจ้งว่า

          ขอความร่วมมืออุตสาหกรรม 80,000 แห่งทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ใน หรือนอกโรงงาน

          โดยให้ผู้อยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อทำความสะอาดมือด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และจัดให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงาน

          ดูแลอนามัยในโรงงานเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่เดินเข้าออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ

          ผู้ที่ปฏิบัติในโรงงานงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไป หรือแวะผ่านประเทศที่เสี่ยง อาทิ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน หรือฮ่องกงจนถึงเดือนเมษายนนี้

          หากมีผู้ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงขอให้พิจารณาความจำเป็นของการเดินทาง หากจำเป็นให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยให้เฝ้าระวัง 14 วันโดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป
  
          ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดให้แจ้งเจ้าของโรงงาน และให้มีการเฝ้าระวัง 14 วัน ให้ติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

          จึงขอให้ช่วยเป็นสื่อกลาง ขอให้ทราบและเวลานี้ต้องช่วยกันทุกวิถีทาง
ชัยยศ (ปากน้ำ)
