ไม่ว่าจะเป็น แฟลชม็อบ หรือม็อบอะไรตอนนี้เป้าอยู่ที่คณะอนาคตใหม่

มีคนประเมินว่า ม็อบยุบพรรคอนาคตใหม่ จะจุดติดหรือไม่ แต่วันนี้ กระแสการต่อต้านรัฐบาล และต่อต้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ เกิดขึ้นแล้ว

 

แม้จะไม่มากมาย หากเทียบกับการชุมนุมในอดีต

แต่ก็ได้กระจายไปตามมหาวิทยาลัย และลามเข้าไปในรั้วโรงเรียนมัธยม

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของแฟลชม็อบคือการ ชู 3 นิ้ว ที่มาจากคำว่า เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

หยุด3นิ้ว หยุดอนาธิปไตย

ช่วยแปลความหน่อย ว่า 3 นิ้ว 3 ประการนี้ ประเทศไทยมีหรือขาดอะไรไปบ้าง บรรดานักศึกษาจึงพากันมาเรียกร้อง

วันนี้เรามีเสรีภาพหรือไม่ ตอบ เสรีภาพคืออะไร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง เสรีภาพในการเขียน คิดและอ่าน

ความเสมอภาค เรามีหรือไม่ เขาจึงเรียกร้อง ความเสมอภาคทางการศึกษา ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ เรามีไหม เรามีการผูกขาดหรือไม่ ความเหลื่อมล้ำต่ำสูง มีจุดอ่อนอย่างไรหรือไม่

สุดท้ายคือ ภราดรภาพ การเท่าเทียมในเพื่อนมนุษย์ การกดขี่ การเลือกปฏิบัติ ชนชั้นวรรณะ เรามีหรือไม่

เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาประเมินว่า ข้อเรียกร้อง 3 อย่างนั้น รัฐบาลไปละเมิดตรงไหน รัฐบาลไปเลือกปฏิบัติตรงไหน

หากแต่เรายืนยันว่า เมื่อเรามีประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง สิ่งที่นักศึกษา และนักเรียนเรียกร้อง จากกรณียุบพรรคอนาคตใหม่นั้น เรามีครบทั้ง 3 อย่าง

เพื่อเป็นการลดเงื่อนไข ปิดจุดอ่อน ไม่ให้ฝ่ายการเมืองนำไปเป็นเครื่องมือเพื่อครอบงำความคิดของ นักเรียน นักศึกษา

 

 

 

ต้องทำให้สังคมรับทราบว่า การยุบพรรคอนาคตใหม่ คือการยุบพรรคการเมืองที่ทำผิดกฎหมาย และต้องบอกว่า อนาคตใหม่ไม่ใช่อนาคตของชาติ

อนาคตใหม่เป็นเพียงพรรคการเมืองหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

ชาติประชาธิปไตย ต้องเคารพกฎหมาย ไม่ใช่การเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมาย และพากันออกมาชู 3 นิ้ว

 

หยุด3นิ้ว หยุดอนาธิปไตย

ก่อนที่คณะอนาคตใหม่จะบิดเบือนไปมากกว่านี้ ก่อนที่คณะอนาคตใหม่จะสร้างความขัดแย้งแล้วนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองและของประเทศตามมา

ต้องหยุด 3 นิ้วเพื่อหยุดอนาธิปไตย