เวลานี้ไม่ว่าจะไปไหนมีแต่คนบ่นเรื่องอากาศไม่ดีหรือมีแต่ฝุ่น พีเอ็ม 2.5 และมีรายงานว่า กทม.ของเราติดอันดับ 6 โลกไปแล้วจากเดิมยู่อันดับ 174 แสดงว่าสภาพแวดล้อม อากาศแย่มาก

          ‘ดับเครื่องชน’ จึงขออนุญาตแนะนำว่ากันไว้ดีกว่าแก้เพราะนอกจากอากาศขมุกขมัวหรือสภาพปนเปื้อนด้วยฝุ่นแล้วยังมีไวรัสจากเมืองจีนเข้ามาอีก

 

 

          โดยเฉพาะคนป่วย สตรีมีครรภ์ คนแก่ ฯลฯ นี้จัดว่าพวกอ่อนแออาจไม่แข็งแรงพอจะทนต่อสภาพแบบนี้ ต้องสวมหน้ากากป้องกันไว้ก่อน อย่าประมาทหรือมองเป็นเรื่องเล็กน้อย-ทนได้เป็นอันขาด
   
          อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ กทม.อากาศเป็นพิษหรือติดอันดับแย่ลงขนาดนี้ ซึ่งมองได้จากมีฝุ่นละอองจากการก่อสร้างตึก ทางรถไฟฟ้า ถนนหนทาง รถนานาชนิด ฯลฯ
  
          เรื่องของรถที่ปล่อยควันดำนี้มีการคิดขนาดจะให้รถบรรทุกวิ่งเข้ากรุงเป็นวันคู่-วันคี่ ซึ่งก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะมีคนค้านเยอะ
   
          จึงขอเรียนว่าโปรดตัดสินใจโดยด่วนเพราะอากาศแย่ลงๆ ต่อไปอาจจะถึงขนาดปิดโรงเรียนก็ได้!
อ๊อด เทอร์โบ



 จดหมายถึงผู้ว่าฯ กทม.
          จดหมายต่อไปนี้ส่งผ่านและแสดงความเห็นไปยัง ‘พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง’ ได้โปรดพิจารณา

          นี่คือเสียงจากประชาชนที่ออกมาอย่างบริสุทธิ์ใจ-จริงใจ ไม่มีการเมืองหรืออย่างอื่นแอบแฝง

          จะเป็นไปได้หรือไม่เพราะทุกอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อ๊อด เทอร์โบ



 ข้อเสนออย่างด่วน
 ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ

          ‘พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง’ ผู้ว่าฯ กทม. มีโครงการปรับปรุงป้ายรถเมล์จำนวน 691 แห่ง ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นหลายต่อหลายอย่าง แสดงเวลาที่รถเมล์แต่ละสายจะมาถึง ข้อมูลเส้นทางเดินรถและระบบเตือนภัย หวังว่าจะได้ใช้ในปีนี้


   
  
          ขอเสนอความเห็นว่าแต่ละป้ายจะกำหนดให้มีชื่อเลียนแบบชื่อสถานีรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินได้ไหม ผู้โดยสารจะลงขึ้น หรือเป็นข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างถูกต้อง น่าจะให้มีการเพิ่ม/ลด ภาษาต่างประเทศที่สำคัญ อย่างน้อยภาษาอังกฤษลงไปด้วยได้ง่ายขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและป้ายรถเมล์ กทม.รับผิดชอบ ไม่ใช่ ขสมก. ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยใน 2 หน่วย งานนี้จึงแก้ไขได้อย่างล่าช้า ไม่ประสานงานและบูรณาการเท่าที่ควรเป็นผลให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
สินชัย (กทม.)



อย่าสร้างทางเลียบเจ้าพระยา
เรียนผู้ว่าฯ กทม. ผ่าน‘ดับเครื่องชน’

          ผมลงเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนท์ เมื่อเรือมาถึงบริเวณที่กทม.สร้างทางเดิน/ทางจักรยานเลียบแม่น้ำก็ได้แต่สงสัยว่าคิดได้อย่างไรที่จะสร้างทางเดินเรียบแม่น้ำที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำและบดบังแสงแดดที่กระทบผิวน้ำ นึกภาพสิ่งก่อสร้างความกว้าง 10 เมตร ความยาวฝั่งแม่น้ำละ 7 กิโลเมตรว่าจะต้องมีเสากี่พันต้นที่จะมารับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง

          อยากให้ล้มเลิกความคิดที่จะก่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเพราะจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นสมบัติของประชาชนคนไทย
ประชา (เมืองนนท์)



 ขอเป็นลูกจ้าง
 เดือดร้อนจริงๆ

          หลายปีที่ผ่านมานี้หน่วยงานราชการได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างสัญญาจ้างเหมาบริการมากมายหลายตำแหน่ง เพื่อมาทดแทนตำแหน่งข้าราชการ เนื่องด้วยรัฐต้องการลดจำนวนข้าราชการที่รัฐบาลต้องจ่ายสวัสดิการต่างๆ มากมาย จึงเป็นการบรรเทาภาระในการจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการต่างๆ ลงได้มาก
  
          หน่วยงานราชการต่างๆ ก็มีลูกจ้างเดิมอยู่แล้วและทำงานให้หน่วยงามรัฐมายาวนานถึง 10 ปีหลายราย แต่เนื่องด้วยลูกจ้างหลายรายอายุมากเกิน 35 ปีแล้วทั้งนั้น ลูกจ้างเหล่านี้ทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นช่วยงานราชการมาโดยตลอด รู้งานต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นการบรรเทางานข้าราชการได้ส่วนหนึ่ง
   
          แต่เนื่องด้วยสัญญาจ้างงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างสัญญาจ้างรายปี ค่าจ้างต่างๆ จึงเป็นเงินนอกงบประมาณเสียส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าปีงบประมาณใดไม่มีเงินนอกงบประมาณหรือหมดงบประมาณลงก็จะเกิดความเสี่ยงต่อลูกจ้างชั่วคราวหลายหมื่นคนทันทีและไม่มีค่าชดเชย
  
          ดิฉันก็เป็นลูกจ้างสัญญาจ้างกระทรวงหนึ่ง รู้สึกเห็นใจเพื่อนร่วมตำแหน่งเดียวกันจึงฝากเรื่องนี้ไปถึงกรมบัญชีกลางช่วยพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานเกิน 5 ปีขึ้นไปให้พิจารณาปรับเป็นลูกจ้างประจำปี
ลูกจ้างผู้เดือดร้อน
