การเรียนเพื่อรู้จักตัวเอง

          ไม่มีมหาวิทยาลัยใดสอนให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองและชีวิตอย่างลึกซึ้ง… 

           แทบทุกที่พากันมุ่งเน้นในการเรียนการสอนและหลักสูตรที่จะผลิตนักศึกษาออกมาเพื่อตอบโจทย์ของคนอื่น อาทิ… พ่อแม่ สังคม ประเทศ หรือโลก… ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้า!

 

         แล้วจะเรียนเพื่อตอบโจทย์และค่านิยมของคนอื่นไปทำไม ถ้าผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ค้นพบตัวเองและได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรัก ในเมื่อคนเราต้องดำเนินชีวิตและทำงานด้วยตัวเองไปอีกยาวนาน ไม่ใช่ดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น

 

       นอกจากนั้น โจทย์ที่มาจากอดีตและค่านิยมแบบเก่า ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปสำหรับโลกปัจจุบันและอนาคต!

 

      ไม่ได้สนับสนุนให้คุณเห็นแก่ตัวนะ (ถ้าคุณเป็นผู้เรียน) แต่ควรฟังเสียงจากหัวใจตนเอง และในอีกมุมหนึ่งคือ ให้ฟังเสียงหัวใจของลูกหลานซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาและเล่าเรียนบ้าง

 

       ก้าวแรกของความสำเร็จย่อมเกิดจากการที่คนเราได้เรียนรู้และลงมือทำในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจ เพราะมันจะทำให้ไม่ย่อท้อต่อความผิดพลาด และสู้ต่อไปแม้จะเหนื่อยล้า…แล้วในที่สุด ความสุขและความสำเร็จก็ย่อมมาถึง!

 

 

การศึกษาในปัจจุบัน…เพื่ออนาคต เพชร โอสถานุเคราะห์
     

 

 

            การศึกษาในปัจจุบัน

         ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตลอดเวลา ใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองย่อมที่จะต้องถูก disrupt รวมถึงในโลกแห่งการศึกษาด้วย!

 

           แต่ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปยังคงเชื่องช้า หรือเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้มีความเปิดกว้างยืดหยุ่น และเชื่อมโยงกับวงการธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมจริงในปัจจุบันได้

 

          นอกจากนั้น ใคร ๆ ก็รู้ว่าอาชีพและงานแขนงต่าง ๆ ในโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงต้องเปลี่ยนตาม

 

          ส่วนการศึกษาออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมายนั้น มันก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับบางคน แต่การศึกษาออนไลน์จะทำให้ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์และขาดความเข้าใจในการทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นทีม นอกจากนั้นก็อาจจะทำให้ขาดเพื่อนในสาขาวิชาชีพที่เรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญและมีประโยชน์ต่ออาชีพการงานในอนาคต

 

 

การศึกษาในปัจจุบัน…เพื่ออนาคต

 

        มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

        ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีจุดยืนเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์หรือ “Creative University” มี platform ที่เปิดกว้าง เชื่อมโยงกันหลายหลักสูตร และยังเชื่อมโยงกับวงการธุรกิจต่าง ๆ หลายวงการ จนเรียกได้ว่าเป็น platform ทางการศึกษาที่ทันสมัยและมี eco-system ที่ดีและเหมาะสมกับโลกปัจจุบันและอนาคต


             

 

     

            นอกจากนั้นยังเป็น platform ที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้ากับความถนัดและความสนใจของตัวเอง และได้ร่วมทำโปรเจกต์กับเพื่อนนักศึกษากันเป็นทีม โดยมีอาจารย์เป็นโค้ช และมีมืออาชีพจากวงการต่าง ๆ มาให้คำแนะนำ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและลงมือทำจริงตั้งแต่ตอนเรียนในมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาหลายคนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้ตั้งแต่ตอนเรียน และมีโอกาสสูงขึ้นที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้...และที่สำคัญคือเป็น platform ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนได้ค้นพบตัวเองและสิ่งที่เขารักและสนใจอย่างจริงจัง!

 

               การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

          ท้ายสุด ขอฝากไว้ว่า…การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด สำหรับอนาคตและในชีวิต ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และไม่ใช่แต่ในเรื่องที่เป็นอาชีพการงานเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนรู้ชีวิตที่กว้างและลึกราวกับมหาสมุทร

 

         ดังนั้น การที่คนเรามีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรารักและสนใจในเบื้องต้นของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราขวนขวายและรักการเรียนรู้อยู่เสมอ!