วานนี้ (11 ธ.ค.) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แล้ว

 

          ที่ประชุมเห็นว่า การที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560


          ย้อน “ไทม์ไลน์” ในคดีนี้มาจากจุดเริ่มวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง กกต.ให้ตรวจสอบนายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง เป็นการ “ฝ่าฝืน” หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่


          เมื่อ 3 ประเด็นที่ “ศรีสุวรรณ” ยื่นให้ กกต.ตรวจสอบการกู้เงิน 1.ขัดแย้งกับข้อกฎหมายห้ามบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีหรือไม่ 2.กรณีที่นายธนาธรเคยบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยยอมรับว่าได้ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินจำนวน 110 ล้านบาท ในการดำเนินกิจกรรมของพรรคช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และ 3.น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า พรรคได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับนายธนาธรจริง จำนวน 250 ล้านบาท แต่ไม่ตรงกับตัวเลขในสัญญากู้ยืมที่ “ธนาธร” แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ทั้ง 2 ฉบับ


          สัญญาที่ 2 ทำเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 จำนวนวงเงิน 30,000,000 บาท ดอกเบี้ย 2% ต่อปี แต่สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาฉบับแรก โดยทั้ง 2 ฉบับมีชื่อนายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค เป็นผู้รับสัญญาผู้กู้


          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ออกมาเปิดเผยว่า สำนักงาน กกต.ได้พิจารณารับคำร้องเพื่อตรวจสอบประเด็นนี้ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 62 เป็นหลักเกี่ยวกับรายได้พรรคการเมืองหรือไม่          วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กกต.เรียกนายศรีสุวรรณไปให้ข้อมูลสอบสวนเพิ่มเติม

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กกต.มีหนังสือเชิญบุคคลในพรรคอนาคตใหม่ไปชี้แจงนำโดยนายธนาธร


          วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายธนาธรให้สัมภาษณ์กรณี กกต.จะพิจารณาเรื่องการปล่อยกู้เงินส่วนตัวให้แก่พรรค 191 ล้านบาท โดยยืนยันว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงไว้แล้ว


          วันที่ 20 กันยายน 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เสนอความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อ กกต.


          วันที่ 25 กันยายน 2562 เลขาธิการ กกต.แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบ


          วันที่ 11 ตุลาคม และวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ประธาน กกต.ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและไม่ได้มีการเร่งรัด


          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กกต.มีมติให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน


          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กกต.ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า “พรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารบางส่วนแล้ว แต่ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนต่อ กกต.อีก 120 วัน แต่การประชุม กกต. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน กกต.ได้รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้นแล้ว และมีมติให้ขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารที่เหลือ โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562”


          วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวตั้งข้อสงสัยว่า กกต.ทวงเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้เป็นเอกสารแถลงข่าว เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตการทวงเอกสารต้องมีหนังสือเรียกและลงนามอย่างเป็นทางการ


          วันที่ 9 ธันวาคม 2562 น.ส.พรรณิการ์ แถลงข่าวถึงกรณีมีเอกสารต้องสงสัยว่าอาจจะหลุดออกมาจาก กกต. ระบุความเห็นของบุคคลระดับสูงในกกต. ในลักษณะที่มีการระบุให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธร และกรรมการบริหารของพรรคให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562


          วันที่ 10 ธันวาคม 2562 กกต.เผยแพร่เอกสารการพิจารณาการกู้ยืมเงินพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ตามที่ น.ส.พรรณิการ์ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ ขอเรียนว่าการแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดย กกต.มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ตามที่มีการกล่าวอ้าง และไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมือง


          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กกต.มีมติวินิจฉัยให้ส่งคดีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่