ประชาธิปไตยในเมืองไทยนั้นมีอายุมากว่า 80 ปี ผ่านการยึดอำนาจและเหตุวุ่นวายมาหลายครั้ง กระทั่งสังคมเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองกันหลายวาระ และที่ผ่านมาแม้จะมีการออกกฎต่างๆ มากมายเพื่อยกระดับการเมืองไทย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือการใช้หลักศรีธนญชัยของนักการเมืองในวันนี้เพื่อให้ขั้วที่ตัวเองสังกัดชนะหรือทำไปเพื่อแลกผลประโยชน์ของตัวเอง โดยไม่สนใจอุดมการณ์ประชาธิปไตยและคะแนนเสียงที่ชาวบ้านเลือกมาให้ทำหน้าที่ตัวแทนปวงชน

 

อ่านข่าว...  เสียง..ที่หายไป

 

 

 

         รัฐบาลชุดนี้ หลายคนรับรู้ว่าที่มานั้นคือเสียงปริ่มน้ำ ดังนั้นฝ่ายที่รับผิดชอบอายุรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้วิธีต่างๆ เพื่อเอาตัวรอดให้ได้ แม้บางครั้งต้องใช้วิธีที่ไม่ชอบธรรมนัก ดังนั้นภาพที่สังคมพบเห็นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยปัจจุบันนั้นจะพบว่า คะแนนเสียงการลงมติหลายครั้งจะพบว่าคะแนนเสียงที่ปรากฏนั้นมีการย้ายขั้วไปให้อีกขั้วหนึ่งแบบที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตและสังคมเคยประจานไว้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้น แต่มันกลับบังเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคไทยแลนด์ 4.0

 


         เรื่องแบบนี้ควรจะตำหนิ ส.ส.ของทั้งสองฝ่าย อย่ามัวมานั่งด่าทอกันว่า ใครเป็นงูเห่า หรือใครซื้องูเห่า เพราะหน้าที่ของ ส.ส.พึงมี คือต้องเคารพกติกาและอุดมการณ์ อย่าชิงเหลี่ยมการเมืองด้วยการใช้กลเกมและเทคนิคทางกฎหมาย รวมทั้งวิธีใต้ดิน โดยฝ่ายรัฐบาลก็ควรกำชับส.ส.ของตัวเองให้ทำหน้าที่และไม่ควรใช้งูเห่าการเมืองเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นการถูกคำติเตียนจากหลายเหตุผล ส่วนฝ่ายค้านนั้นต้องระลึกว่าทำหน้าที่อะไร ไม่ใช่ใช้ข้ออ้างว่าต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าแล้วไปลงคะแนนให้อีกขั้วหนึ่ง หากนักการเมืองยังใช้วิธีแบบนี้ทำงาน สังคมคงระอากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบการเมืองไทย

 

         ทั้งนี้อำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ใช้บริหารบ้านเมืองมากว่า 80 ปีนั้น ทุกฝ่ายควรเคารพและดำเนินการไปตามเจตนารมณ์ของสังคมโดยแท้จริง มิใช่ใช้กลเกมและเทคนิคทางกฎหมายเพียงเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ และที่สำคัญสังคมควรต้องตระหนักกับบทเรียนที่บังเกิดขึ้นด้วยว่า เมื่อนักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้ง และมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ โอกาสครั้งหน้านั้นเราควรจะเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านี้กลับมาทำงานการเมืองอีกหรือไม่..ตรงนี้สิน่าสนใจ

 

         ดังนั้นอย่าให้บทเรียนในวันวานมันย้อนมาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพราะนักการเมืองมาจากประชาชนที่ลงคะแนนเลือกให้ไปทำหน้าที่ตัวแทนปวงชน คำกล่าวที่ระบุไว้ว่า สังคมจะดีหรือไม่นั้น อยู่ที่นักการเมืองที่ประชาชนเลือกมา ซึ่งตรงนี้มันคือตรรกะที่แท้จริง และตรรกะการเมืองข้อนี้ ขอให้ทุกฝ่ายพินิจด้วยว่า จะปล่อยให้เหตุการณ์ที่นักการเมืองกระทำในวันนี้คงอยู่หรือควรจะเปลี่ยนแปลง เพราะบ้านเมืองนั้นเกิดความเสียหายหลายเรื่องจากนักการเมืองที่ไม่ยึดมั่นอุดมการณ์นั่นเอง...