หลายคนที่เป็นคอหนังแอ็กชั่นน่าจะคุ้นชื่อ “หน่วยสวาท (S.W.A.T.)” ที่ย่อมาจาก Special Weapons And Tactics ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยงานในต่างประเทศ มีศักยภาพทั้ง “บู๊” และ “บุ๋น” เช่นเดียวกับตำรวจไทยก็มีการเรียกทับศัพท์หน่วยนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) 

 

 

          ทว่าหน่วยสวาทไม่ได้มีแค่ตำรวจ เพราะ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง หรือ DOPA S.W.A.T. ซึ่งในห้วงหลายปีที่ผ่านมาก็ออกทำภารกิจสัมฤทธิ์ผลมาแล้วหลายครั้ง ก่อนจะมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่หรือสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ของตัวเอง

 

 

ติวเข้ม หน่วยสวาท ฝ่ายปกครองกำแพงเพชร

 


          ด้วยเหตุนี้จังหวัดกำแพงเพชรจึงจัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติยุทธวิธีการสืบสวนปราบปรามของพนักงานฝ่ายปกครอง และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา นายราเยส ราย หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง และ นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมูลเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 1 ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หรือเป็นครูฝึกให้แก่ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

 

 
          นายนันทวัฒน์ ทองช่วง จ่าจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้จัดโครงการ กล่าวว่า ฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายและแนวทางดำเนินงานเสริมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน คือ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้ประชาชนมีความมั่นใจ วางใจ เป็นปกติสุขในการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความทุกข์ของประชาชนไม่ว่าจากปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ เช่น การปราบปรามการเด็กแว้น หรือการเข้มงวดกวนขันการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับสถานบริการ รวมถึงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยจะบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในภาพรวมของหน่วยงานในพื้นที่

 

 

ติวเข้ม หน่วยสวาท ฝ่ายปกครองกำแพงเพชร

 

 


          นายศักดิ์สิทธิ์ อธิบายว่า ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดขั้นตอนและรูปแบบวิธีคิดแบบชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางยุทธวิธีที่จำเป็นในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคนิคด้านการสืบสวนปราบปรามต่างๆ อาทิ การ UNDER COVER การฝึกทำแผนการจับกุม ซึ่งได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติกันในสถานการณ์จริง การฝึกตรวจค้น จับกุมบุคคล และการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด รวมถึงการฝึกคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลสำคัญ


          ด้าน ดร.รัฐวิช บอกว่า ผู้เข้าอบรมนั้นมีความตั้งใจสูงมากด้วยระยะเวลาฝึกอบรมที่มีจำกัดเพียง 3 วัน แต่ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้ต้องถือว่าเก่งมากๆ เชื่อว่าเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง จะปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน และขอชื่นชมในความเสียสละของผู้จัดโครงการและผู้เข้าอบรม ทั้งที่วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อน ก็ยังตั้งใจมาฝึกอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง


          ขณะที่ นายราเยส ย้ำว่ากรมการปกครองได้ฝึกจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี หากจังหวัดใดมีความประสงค์จะให้กรมการปกครองฝึกเน้นย้ำหรือขยายผลให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนั้นๆ โดยมีปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. สมาชิก อส. หรือ อส.สำรอง ฯลฯ สามารถทำหนังสือขอรับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ไปบรรยายฝึกทักษะพัฒนายุทธวิธีการจับกุมปราบปราบในบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองได้


          ไม่ว่าตำรวจ ทหาร หรือฝ่ายปกครอง ย่อมต้องฝึกยุทธวิธี เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ สร้างความมั่นใจ เพราะประสิทธิภาพต้องควบคู่กับความปลอดภัย..!!