จ.ภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก นอกจากความประทับใจด้านการบริการและสถานที่ที่สวยงามแล้ว สิ่งสำคัญคือภาพลักษณ์ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่ลำพังกำลังตำรวจฝ่ายเดียวคงดูแลได้ไม่ทั่วถึง

 

 

          ด้วยเหตุนี้ จ.ภูเก็ต จึงผุดไอเดียเปิดโครงการ “อส.ท่องเที่ยว” นำร่องจังหวัดแรกของประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต (อส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมปล่อยขบวน “รถจักรยานสายตรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต

 

 

ภูเก็ตที่แรกผุด อส.ท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย

 

 


          นายภัคพงศ์ บอกว่า จ.ภูเก็ต มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตและประเทศในทางที่ดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสากล ดังนั้น “อส.ท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นชุดสายตรวจจักรยานจะเป็นอีกจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ มั่นใจการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใกล้ชิดประชาชนกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

ภูเก็ตที่แรกผุด อส.ท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย

 

 

          ด้าน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกำลังฝ่ายปกครองที่มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ รวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่ง จ.ภูเก็ต มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย สู่การพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ มุ่งสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

 

 

ภูเก็ตที่แรกผุด อส.ท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย

 


          "การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จะต้องมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการเข้าถึงการให้บริการของประชาชนเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการ “อส.ท่องเที่ยว” โดยเริ่มต้นเพียง 35 นาย ซึ่งถือเป็นการนำร่องเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ด้วยการแต่งกายเครื่องแบบสากลเหมาะกับการปั่นจักรยาน รวมทั้งมีการฝึกทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และทักษะยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นการดำเนินงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ บริเวณชายหาด แหล่งวัฒนธรรมหรือพื้นที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม" นายอนุพงษ์ กล่าว

 

 

ภูเก็ตที่แรกผุด อส.ท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย

 


          เชื่อว่าการปฏิบัติงานของ “อส.ท่องเที่ยว” จะไม่เพียงแค่เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต แต่หมายถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยอีกด้วย..