ในโลกปัจจุบันนี้อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง และหากเราติดตามข่าวแล้วจะต้องเชื่อเพราะเป็นไปแล้ว นั่นคือมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยหลายๆ แห่ง ที่หลายปีก่อนเกิดขึ้นเหมือนเห็ดในฤดูฝน กำลังปิดตัวลงเพราะขาดทุน พูดง่ายๆ คือไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน เมื่อเป็นเช่นนี้ต่างก็ต้องหนีตาย ทางที่ดีที่สุดคือขายกิจการไปเลยเพื่อเอาตัวรอด

 

 

          คำพูดที่ว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้ เห็นได้ชัดเพราะขาดทุน จีนต่างจ้องซื้อกิจการของมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยแบบเบ็ดเสร็จ เวลานี้ถูกนายทุนจีนซื้อไปราวๆ 10 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ 2 แห่งโดนซื้อไปเรียบร้อยแล้ว เวลานี้ประเทศจีนกำลังมีปัญหาเพราะทุกปีจะมีเด็กนักเรียนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยของจีนไม่ได้ราว 5-6 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก

          นักเรียนเหล่านี้ต่างหามหาวิทยาลัยเข้าเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะส่งไปเรียนต่างประเทศและมาลงตัวที่ไทยนี่แหละ บรรดาครูบาอาจารย์ก็นำเข้ามาจากจีนเป็นส่วนใหญ่และใช้ภาษาจีนในห้องเรียนเป็นภาษาหลัก นี่คือความเป็นจริง ณ เวลานี้และคงไม่แปลกใจหากจะมีนักศึกษาจีนเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่คนจีนเป็นเจ้าของ

          คนไทยที่มีเงินมหาศาลอาจมีอาชีพใหม่ทำมหาวิทยาลัยเอกชนขายจีนก็ได้ กำไรดีมากๆ
อ๊อด เทอร์โบ



 ลอยกระทงยุคใหม่
 เรียนคุณอ๊อด เทอร์โบ

          งานประเพณีลอยกระทงผ่านไปแล้วด้วยความสุขสนุกบันเทิง ปราศจากพลุไฟที่จะเป็นอันตราย แต่ขณะเดียวกันกระทงจำนวนมหาศาลที่นำมาลอยในแม่น้ำลำคลองก็กลายเป็นขยะจากมือเราจำนวนมหาศาลด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นวัสดุธรรมชาติก็ยังต้องใช้เวลาย่อยสลาย กระทงขนมปังที่เป็นอาหารปลาได้ก็อาจเน่าเสีย หากน้ำที่ลอยมีปลาน้อยกว่าขนมปังและทำให้ปลาตายต่อไป
   
          จากรายงานข่าวของ นสพ.คมชัดลึก พบว่าปี 2562 เฉพาะกทม. เก็บกระทงได้ทั้งสิ้น 502,024 ใบ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 339,303 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุที่ย่อยสลายได้จำนวน 483,264 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.3 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 18,760 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.7

 

 


   
          นั่นหมายถึงคนลอยกระทงลดลงและใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ หากรัฐบาลมีแนวทางชี้แนะ เชื่อว่าพวกเราก็ยินดีปฏิบัติตามเพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้กินไว้ใช้
  
          ขอให้นักอนุรักษ์ นักวิชาการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารของรัฐบาลโปรดระดมความคิดทำงานร่วมกัน นำข้อมูลสถิติที่ได้ไปศึกษาหาทางปรับปรุงแก้ไข ยกระดับการรักษาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับประเพณีวัฒนธรรมให้ไปด้วยกันอย่างสมดุล
   
          หวังว่าปี 2563 เราจะเห็นแนวคิดและแผนการรณรงค์ใหม่ๆ ที่จะสร้างทัศนคติในการลอยกระทงให้เป็นประเพณีที่มีคุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
จั๊ม กทม.


เรียนคุณ ‘จั๊ม’ กทม.
          จดหมายของคุณนี้เป็นการลอยกระทงยุคใหม่จริงๆ เพราะเดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปหมด ขนาดลอยกระทงออนไลน์ยังมี และขอแสดงความชื่นชมที่คนไทยหันมาใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทงมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าเราหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจะได้ขยายผลต่อๆ ไป เช่น รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารที่กำลังทำกันอยู่แล้ว ผมเองก็เฝ้าติดตามข่าวนี้ด้วยความยินดีและหวังว่าต่อไปเราจะช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อลดขยะย่อยสลายยาก ซึ่งจากตัวเลขมีสถิติชัดเจนว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

          ต่อไปประเทศไทยจะมีแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ หากพวกเราช่วยกันดูแล
อ๊อด เทอร์โบ



 ตีกันในโรงพยาบาล
 มีโทษถึงจำคุก

          ผมเขียนจดหมายฉบับนี้มาแบบไม่ต้องการคำตอบ แต่ขอร่วมสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันเหตุร้ายหรือตีกันในโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2562 ที่กำลังผ่านไปมีการตีกันในโรงพยบาลหลายแห่ง ได้แก่ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รพ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา รพ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และรพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง ขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งเตรียมขอให้ลงโทษระดับสูงเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและมีโทษจำคุก

          รอดูและติดตามข่าวว่าข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการคือโรงพยาบาลนั้นจะมีบทลงโทษผู้ก่อเหตุขนาดไหน
วิทยา (อ่างทอง)
