กรณีในโลกโซเชียลมีเดียมีนักท่องเที่ยวจีนโพสต์วิจารณ์ในเชิงลบถึงบริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่เปิดขายแพ็กเกจทัวร์ ดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงและร่วมปล่อยโคมลอยในงานยี่เป็ง จ.เชียงใหม่ แต่ปรากฏว่างานดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ โดยนักท่องเที่ยวจีนมองว่าไม่คุ้มค่าราคาและเป็นการเอาเปรียบมากเกินควร พร้อมตำหนิในเรื่องรถบริการรับส่งไม่เพียงพอ สถานที่จัดงานเป็นเพียงลานโล่งไม่ได้ตกแต่งมากนัก อีกทั้งอาหารไม่เหมาะสม และจัดให้ลอยกระทงในสระน้ำขนาดไม่ใหญ่ แต่น้ำนิ่งจนกระทงไม่ลอยไปไหน ซึ่งภาพรวมของงานนั้นนักท่องเที่ยวเห็นว่าไม่ใกล้เคียงกับที่โฆษณาไว้อย่างอลังการ และมองว่าไม่ได้มาตรฐาน จึงมีนักท่องเที่ยวที่มาในงานจำนวนมากแสดงความไม่พอใจและเรียกร้องขอเงินคืน กระทั่งมีการเจรจาและบริษัททัวร์ยินยอมคืนเงินแพ็กเกจบางส่วนให้

 

 

 

 

 

          หน่วยงานภาครัฐก็เข้าตรวจสอบกรณีนี้พบว่า ได้มีการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์อเมซิ่งไทยแลนด์ของททท. เพื่อนำไปทำตลาดในจีน แต่  ททท.ปฏิเสธไปเนื่องจากการปล่อยโคมลอยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทางททท.ไม่สนับสนุนและการดำเนินงานของบริษัทเอกชนรายนี้ ททท.ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ผลสะท้อนที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนำไปโพสต์ในโซเชียลโดยเฉพาะในตลาดเมืองจีน ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของไทยแม้อาจจะเป็นแค่เหตุการณ์เดียวแต่ในโลกออนไลน์ได้แพร่กระจายไปดุจไฟลามทุ่ง ขณะเดียวกันยังพบคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในกลุ่มคนทำงานเกี่ยวข้องกับการรับทัวร์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เป็นภาพจากเหตุการณ์จัดงานเดียวกันนี้โดยมีภาพความไม่พอใจตะโกนขอเงินคืนจากผู้จัดงาน และนักท่องเที่ยวบางคนถึงกับปีนขึ้นบนเวทีที่กำลังมีพิธีการจนกระเจิดกระเจิง


          จากการสำรวจในโครงการรายงานและพยากรณ์สถานการณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในไตรมาส 3/2562 ซึ่งสำรวจเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 พบว่าจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและจากปัจจัยลบต่างๆ ที่ทำให้อัตราเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ส่งผลกระทบการท่องเที่ยวเช่นกัน และคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนไทยลดลงจากปีก่อน ส่งผลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาส 3/2562 เท่ากับ 91 ต่ำกว่าภาวะปกติค่อนข้างมาก สะท้อนถึงความกังวลของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน แม้จะยังมีโอกาสก็คือการกระตุ้นภายในประเทศ อาทิ โครงการชิมช้อปใช้ เป็นต้น ดังนั้นทุกส่วนที่เกี่ยวข้องควรตะหนักและช่วยป้องกันอย่าทุบทำลายหม้อข้าวตัวเองให้แย่ลงไปอีก

 

 
          เหตุการณ์ครั้งนี้ทุกฝ่ายควรต้องนำกลับมาทบทวนว่าจะต้องมีมาตรการควบคุมกันอย่างไรให้การท่องเที่ยวมีมาตรฐาน ทั้งในเรื่องการบริการและราคาขายทัวร์ แม้ว่าเป็นที่ทราบกันดีธุรกิจด้านนี้การแข่งขันสูงก็ตาม แต่หากปลาตัวเดียวตายมันก็เหม็นไปทั้งข้อง จึงควรมีมาตรการเพื่อดูแลไม่ให้กระทบภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยซึ่งมีเอกชนและหลายฝ่ายจำนวนมากต้องอาศัยและสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมนี้ ถ้าทุกฝ่ายต่างมองว่าไม่เกี่ยวกับตัวเอง ตัวใครตัวมัน นั่นเท่ากับกำลังฆ่าตัวเองลงไปทีละน้อยเพราะความเมินเฉย และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จนเป็นกระแสเสียงด้านลบ การที่จะไปตามแก้ไขยากกว่าการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเสียอีก ดังนั้นองค์กรเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด หรือภาครัฐ เช่น ททท.จังหวัด รวมทั้งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต้องร่วมมืิอกันอย่างเข้มแข็งดูแลป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น