กลิ่นตุๆ คล้ายจะเป็นเรื่องฉาวในการประมูลงานราชการจากจังหวัดทางภาคเหนือ โชยขึ้นที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพราะมีตัวแทนบริษัทที่ประมูลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้ แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับงาน จึงทำให้น่าคิด ชวนงงปนสงสัย ว่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่?

 


          เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าจะอื้อฉาวนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายวิศิษฏ์ อาหูยา ผู้แทน บริษัท ไดร่า โมด จำกัด ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ปปป. ผ่านแผนกรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประมูลงานราชการในส่วนของ อบจ.อุตรดิตถ์ 


          นายวิศิษฏ์ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ บริษัท ไดร่า โมด จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “กระดาษอัจฉริยะ” แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามประกาศเลขที่ 3/2562 ของ อบจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งทางบริษัทได้รับการเสนอราคาต่ำสุด และปฏิบัติตามข้อระเบียบที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคาหรือทีโออาร์ทุกประการ แต่กลับไม่ได้รับให้เข้าปฏิบัติงานตามกำหนด


          ขณะเดียวกัน นายวิศิษฏ์ ได้ตั้งข้อสังเกตหลังจากทางบริษัทประมูลราคาได้ เพราะปรากฏเหตุการณ์หลายสิ่งที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติในการพิจารณาเอกสารของ อบจ.อุตรดิตถ์ อาทิ 1.หลังจากวันที่มีการยื่นเสนอราคา E-Bidding ได้มีกรรมการพิจารณาผลที่พยายามติดต่อมาหลายครั้ง เพื่อขอเอกสารที่ไม่ได้มีระบุไว้ในทีโออาร์ 2.ในวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมาทาง อบจ.อุตรดิตถ์ ได้กำหนดให้มีการนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงจำนวน 1 รายการ คือ กระดานอินเตอร์แอ็กทีฟบอร์ด หรือจอทีวีที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งทางบริษัทก็ได้นำกระดานดังกล่าวไปแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผลได้ตรวจตามที่ระบุไว้ในทีโออาร์แล้ว ทว่า อบจ.อุตรดิตถ์ กลับบังคับให้มีการเปิดจอแสดงซึ่งขัดกับทีโออาร์ที่ระบุไว้ และ 3.เอกสารหรือหนังสือที่ทางกรรมการได้ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในทีโออาร์ ทางบริษัทก็ได้นำสำเนาหนังสือดังกล่าวส่งมอบไว้ให้กับกรรมการแล้ว แต่ทางคณะกรรมการพยายามขอเอกสารตัวจริง 


          “สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มีข้อพิรุธหลายอย่าง โดยในประเด็นที่ 3 ทางบริษัทไม่ได้จัดส่งให้ทางคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าจะเป็นการประมูลแบบไม่โปร่งใส จึงตัดสินใจเดินทางขอร้องทุกข์กับ บก.ปปป. เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการประมูลครั้งนี้ และได้นำเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ 3/2562 ของ อบจ.อุตรดิตถ์ ประกอบไว้เป็นหลักฐานด้วย” นายวิศิษฏ์ กล่าวยืนยัน


          ที่ผ่านมาหนึ่งในหลายนโยบายของรัฐบาลคือการ “ปราบโกง” กำจัดการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทาง อบจ.อุตรดิตถ์ ต้องตอบคำถาม ชี้แจงความโปร่งใสแบบตรงมาตรงไปให้ชัดเจน..!!