ไม่รู้ว่าเป็นเพราะงานเข้ากะทันหันจนไม่มีเวลาเตรียมข้อมูล หรือว่าเพราะเป็นคนมั่นใจตัวเองสูง ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ จึงกล้าออกมายอมรับและท้าให้ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน ภบท.5 กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตามที่ เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 

 

          ทีแรกเธอให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อยอมรับว่า  ได้เข้าไปครอบครองที่ดินผืนดังกล่าวนานนับสิบปีมาแล้ว โดยอ้างว่าเป็นที่ดินที่รัฐบาล โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าไปทำกินได้ และได้เสียภาษีดอกหญ้ามามากกว่า 10 ปี เสียทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บอย่างถูกต้อง


          ต่อมาเธอแก้ไขข้อมูลว่า การเข้าครอบครองที่ดินของเธอนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากใคร เพียงแต่เป็นการเข้าไปครอบครองทำกินเฉยๆ แต่ย้ำว่า ทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้จากการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือที่เรียกว่า ภาษีดอกหญ้า แก่องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุกปี ซึ่งมีใบ ภบท.5 เป็นหลักฐาน  

 

 

 

รู้จัก ภบท.5 ภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน

 

 


          การครอบครองที่ดินอันแสนกว้างใหญ่ไพศาลของคนที่เป็นนักการเมือง สร้างความเคลือบแคลงแก่ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อได้ยินเธอย้ำเสมอว่า ที่ดินของเธอเป็นที่ ภบท.5 เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้ว ยิ่งชวนให้ต้องค้นหาว่า ที่ ภบท.5 ที่นักการเมืองสาวผู้นี้ได้มานั้นคือที่ดินอะไรกันแน่ และ  ภบท.5 ที่ย้ำนักย้ำหนาว่าเป็นเอกสารสิทธินั้นคืออะไรกันแน่ 


          ฟัง อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบายในคลิปที่กรมป่าไม้จัดทำไว้เพื่อให้ความรู้และเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อคนหลอกขายที่ดิน ภบท.5 จะเข้าใจทันทีว่า ที่แท้แล้วเจ้า ภบท.5 นั้นไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เข้าใจกัน


          อรรถพล บอกว่า ภบท.5 หรือ ภบท.6 ไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่มีเอกสารนี้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


          เขาอธิบายว่า ที่ดินมี 2 ส่วนที่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ กับส่วนที่เป็น เอกสารการครอบครองที่ดิน 


          ส่วนแรกที่เป็นกรรมสิทธิ์ จะเป็นกลุ่ม โฉนด ทั้งหมด เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง หรือตราจองที่กำหนดว่าเป็นพื้นที่ทำประโยชน์ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหนังสือแสดงสิทธิการครอบครอง เช่น สค.1 นส.2 ก นส.3 ก เป็นหนังสือการรับรองประโยชน์ นอกนั้นไม่ถือเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 

 

 

รู้จัก ภบท.5 ภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน

อรรถพล เจริญชันษา

           ภบท.เป็นแบบแสดงรายการที่ดิน ที่ประชาชนที่เข้าไปทำกินอยู่ในท้องที่นั้นๆ ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) ก็จะมีแบบแสดงรายการที่ดินที่เรียกว่า ภบท.5 และจากนั้นจะมีการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ออกใบเสร็จที่เรียกว่า ภบท.6 


          ที่ผ่านมาพบว่าที่ดินหลายแปลงไม่ได้มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เขาพยายามจะไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งที่กฎหมายไม่ได้รับรอง ไม่ว่าจะเป็นที่ดินอะไร แต่ต้องเป็นที่ดินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย


          อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบายถึงการใช้เล่ห์เหลี่ยมของผู้ครอบครองที่ทำกินที่พยายามใช้เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่มาแอบอ้างเป็นเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน ทั้งที่ความจริงแล้วทำไม่ได้


          “กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งเวียนตั้งแต่ปี 2551 ว่าที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของรัฐ ไม่สามารถแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ และเอกสารดังกล่าวไม่สามารถนำมารับรองสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินได้ด้วย ซึ่งเป็นการแอบอ้างว่าที่ดินแปลงนี้ได้มาถูกต้อง ทั้งที่ไม่สามารถนำมาแอบอ้างได้เลย”

 

 

 

รู้จัก ภบท.5 ภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน

 


          สรุปว่า ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่สามารถนำมาแสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินได้ ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551 กรมการปกครองได้มีหนังสือเวียนไปทุกจังหวัด ระบุว่า ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินของรัฐ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ไม่สามารถไปแจ้งเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้


          อธิบดีกรมป่าไม้ ยังแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่ไม่มีความรู้เรื่องเอกสารสิทธิที่ดินแต่ละประเภทจนอาจตกเป็นเหยื่อของผู้นำที่ดิน ภบท.5 มาขาย ซึ่งภายหลังเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบแล้วจะถูกขับไล่โดยไม่ได้รับค่าชดเชย จึงแนะนำว่า ทุกครั้งที่ติดต่อซื้อขายที่ดินแปลงไหน ควรตรวจสอบเอกสารสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเสมอ


          “ฝากเตือนพี่น้องประชาชน ที่ต้องการซื้อที่ดิน ควรตรวจสอบเบื้องต้น โดยดูจากสภาพพื้นที่ หากเป็นพื้นที่เขาสูงชัน มีความลาดชันสูง พื้นที่ที่ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ ยิ่งถ้ายังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ให้ตั้งข้อสังเกตได้เลยว่า ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่แน่ใจ ควรประสานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือกรมที่ดินให้ช่วยตรวจสอบ”


          อธิบดีกรมป่าไม้ ย้ำว่า ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน มิฉะนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียทรัพย์สิน และเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย หากพบเห็นการซื้อขายที่ดิน ภบท.5 โปรดแจ้งข้อมูล ได้ที่เพจศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือติดต่อ สายด่วน 1310 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


          ส่วนกรณีการครอบครองที่ดิน ภบท.5 พื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ ส.ส.คนดังเมืองราชบุรีนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ตรวจสอบรายการที่ดิน ภบท.5 ที่มีผู้แจ้งต่อ ป.ป.ช.แล้ว โดยตรวจสอบแนวเขตป่าว่าพิกัดอยู่ในบริเวณใด พื้นที่เดียวกับที่ น.ส.ปารีณาครอบครองหรือไม่

 

 

 

รู้จัก ภบท.5 ภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน

ปารีณา ไกรคุปต์

 


          “ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 58 แปลงเนื้อที่ 1,706 ไร่เศษ ลักษณะการใช้ประโยชน์บางส่วนเป็นที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ชื่อ เขาสนฟาร์ม จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่ตั้งโรงเลี้ยงไก่ เขาสนฟาร์ม เกือบทั้งหมด เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันกรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2554 หลังจากนี้จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และต้องเป็นหน้าที่ของ ส.ป.ก.ที่จะเข้ามาตรวจสอบต่อ”


          กระนั้น เขาบอกว่าแม้ ส.ส.ปารีณา จะพูดชัดว่าเสียภาษีบำรุงท้องที่มากว่า 10 ปี แต่ตามหลักการแล้วเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันพิกัด และต้องดูข้อกฎหมายเพิ่มเติม เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นแนวป่าที่กรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก.  และถึงแม้จะเป็นที่ดิน ส.ป.ก.  ปารีณา ก็ไม่น่าจะมีคุณสมบัติครอบครอง