royal coronation
27 มกราคม 2563
เจาะประเด็นร้อน

เพิ่มศักยภาพ อส.ภูเก็ต ..ฝึกยุทธวิธีดูแลความสงบ

11 กันยายน 2562 - 13:25 น.
อสภูเก็ต,ยุทธวิธี,สายตรวจระวังภัย
Shares :
เปิดอ่าน 626 ครั้ง

คอลัมน์...  สายตรวจระวังภัย   โดย...  ทีมข่าวอาชญากรรม

 

 

 

          “ภูเก็ต” เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ำทะเลใส ท้องทะเลที่งดงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน

 

 

          ด้วยเหตุนี้จังหวัดภูเก็ตจึงถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเยือน ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก ซึ่งลำพังกำลังตำรวจอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง แต่ยังมีกำลังเจ้าหน้าที่รัฐอย่าง “กรมการปกครอง” เป็นกำลังเสริมดูแลความสงบเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่

 

 

 


          กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการปกครอง ดูแล และให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และเกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยเฉพาะ “ชุดปฏิบัติการการพิเศษกรมการปกครอง” ที่มี “สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน” หรือ “อส.” เป็นกำลังพลหลักคอยสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ มีหน้าที่สำคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ร่วมปฏิบัติงานตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย บุคคลตามหมายจับ ภารกิจเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจมีบุคคลแปลกหน้าแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอและจังหวัด รวมถึงสนับสนุนตำรวจ-ทหาร ตามภารกิจที่มีการร้องขอ


          เนื่องจากกองอาสารักษาดินแดนมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกด้านยุทธวิธีเพื่อรองรับภารกิจต่างๆ ถือเป็นการฝึกทบทวนและพัฒนาสมรรถนะของสมาชิก อส. ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 


          เช่นเดียวกับที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของกองกำลังกองอาสารักษาดินแดน โดยผู้เข้าอบรม ได้แก่ อส.จังหวัดภูเก็ต อส.อ.เมืองภูเก็ต อส.อ.ถลาง และ อส.อ.กระทู้ จำนวน 50 คน ซึ่งได้เชิญคณะวิทยากรจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง สน.สก. และสน.อส. เพื่อมาถ่ายทอดความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ของ อส. อำนาจการสืบสวน กฎการใช้กำลัง ฝึกการใช้อาวุธปืน กฎความปลอดภัย รวมถึง ฝึกการเอาตัวรอดของเจ้าหน้าที่ O.S.T. ยุทธวิธีการเข้าตรวจค้น และการปฏิการในอาคาร (CQB) การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตลอดจน การทำแผนเพื่ออารักขาบุคคลสำคัญ รูปแบบการอารักขา VIP Protection และจำลองสถานการณ์เพื่อ ฝึกการอารักขา ฝึกทักษะการเดินซักล้อม เพื่อผ่านฝูงชนของบุคคลสำคัญ


          เชื่อว่าการฝึกปฏิบัติตามยุทธวิธีอย่างเข้มแข็งและมีระเบียบวินัยของอส. จะทำให้พร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น..!!

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ